WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


6 september 2010

KUNST IN DE MAAK? [1]

KUNST bestaat, zoveel is op deze wereld zeker. 'Het' (de kunst) is geen abstract begrip maar een tastbaar (met de menselijke zintuigen waarneembaar) iets, een concrete zaak, een voorwerp, een daad... kortom een 'maaksel', 'kunstwerk' genoemd. Ik ga er dus vanuit dat er geen 'kunst' bestaat die niet aan een door de mens waarneembaar 'kunstwerk' gebonden zou zijn. 'Het' (de kunst) wordt immers altijd eerst gemaakt  en daarna tentoongesteld of vertoond, opgevoerd, verhandeld, verzameld, bewonderd, geruild, gestolen, vernietigd...In de grammatica van een taal zou 'het' (de kunst) worden ingedeeld in de categorie van de zelfstandige naamwoorden (substantieven = substanties, dingen) met concrete, tastbare eigenschappen die aan concrete bewerkingen onderhevig zijn bij middel van 'concrete' werkwoorden die men in de grammatica van een taal 'overgankelijke' of 'transitieve' werkwoorden noemt. Dit zijn werkwoorden (operatoren) die 'dingen' (concreet of abstract) in een welbepaalde zin kunnen 'bewerken'. Het werkwoord 'maken' bv. is een overgankelijk werkwoord, evenals 'tonen', 'opvoeren', 'kopen' en 'verkopen', 'bewonderen', 'stelen', 'vernietigen enz. In elke taal zijn er altijd veel meer 'overgankelijke' werkwoorden dan 'onovergankelijke'. Dat heeft te maken met het wezen, de existentie en het lot van het ding 'mens' zelf dat - naast de functie van louter 'bestaan/zijn' (= onovergankelijke werkwoorden) vooral voorbestemd is om 'dingen' te doen of te maken, onder meer dus ook 'kunst'. De meeste dingen die de mens 'maakt' worden evenwel (traditioneel/conventioneel) niet tot de 'kunst' gerekend. Laat ons zeggen dat ze tot de verzameling van de 'niet kunst' behoren, wat meteen impliceert dat er een specifieke (kleinere) verzameling moet bestaan van dingen die wel 'kunst' zijn. De vraag rijst en mijn vraag is: welke dingen en hoe onderscheidt men die dingen van de dingen die geen 'kunst' zijn of genoemd worden? Dat is zeker geen overbodige en ook geen vrijblijvende of onbenullige vraag, indien men aan de dingen die 'kunst' zijn ook een (maatschappelijke) waarde toekent die bovendien anders wordt ingevuld en gewaardeerd dan de waarde die men toekent aan de dingen die geen 'kunst' zijn of genoemd worden. Een antwoord schuldig blijven op die vraag betekent dan ook zoveel als zeggen dat ofwel het ding 'kunst/kunstwerk' niet bestaat en dus ook geen waarde heeft ofwel dat alle door de mens 'gemaakte' dingen 'kunst' zijn of genoemd moeten worden en dus alle ook een 'kunstwaarde' hebben.
Er is over de hele wereld ongetwijfeld al veel nagedacht, gezegd en geschreven over de dingen die 'kunst' zijn of genoemd worden. Ik wil hier evenwel eerst te rade gaan bij de  (notoire) kenners van 'kunst' die er iets (zinnigs) kunnen over zeggen in mijn eigen 'moedertaal', in de Nederlandse taal dus, het taalsysteem dat ik van huize uit het best beheers en waarin ik het best de betekenis-nuances (semantische aspecten) van 'uitspraken' en 'redeneringen' kan vatten en inschatten. In de volgende afleveringen van "KUNST IN DE MAAK? "ga ik bekijken wie hiervoor in aanmerking kan komen.

Geen opmerkingen: