WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


26 maart 2013

'KUNST' : BEGRIP EN ONBEGRIP / BEGREPEN EN ONBEGREPEN / (BE)GRIJPBAAR EN ON(BE)GRIJPBAARIk ga het hier op deze blog nog eens - in verschillende afleveringen -zeer uitvoerig over 'kunst' hebben, in alle (voor mij) denkbare en ondenkbare gedaanten, aspecten, vormen, betekenissen, functies en -voor zover dat kan - los en vrij van 'erkende' of 'gangbare' gedachten, theorieën, wijsheden, waarheden en dogma's, los ook van de schema's en de wetten van de 'kunstgeschiedenis' (hier begint het al: men kan onmogelijk zinnig en zonder te misleiden of misleid te worden verhalen of prediken over de geschiedenis van de 'kunst' als men het begrip 'kunst' niet eerst kan omschrijven, afbakenen, minstens in de kern, in ultimo in de context situeren). Het wordt dus een kaleidoscoop van vrij zwevende gedachten bedenkingen en bedenksels, met maar één doel: voor mezelf proberen te vatten wat nu eigenlijk het wereldwijd en sinds...(?) gehanteerde begrip 'kunst' in wezen, betekenis en functie onderscheidt van al en alles wat onder het non-begrip (universele verzameling) 'niet kunst' moet worden verstaan. 'Niet-kunst' zie ik dus als alles wat overblijft eens ik er zou in slagen om aan het begrip 'kunst' een begrensde invulling te geven. Lukt het me niet dan zie ik (voor mezelf) maar één conclusie: 'kunst' is dan krek hetzelfde als 'niet-kunst', met andere woorden dan vind ik het ook niet meer de moeite waard om er verder nog één woord aan vuil te maken, laat staan om te erkennen dat 'kunst', het 'kunstwerk' en de 'kunstenaar' een apart maatschappelijk (cultureel) statuut zouden hebben en dat ook zouden verdienen. Ik hoop dat het niet waar is, waarmee ik niet gezegd heb dat het niet waar kan zijn. In relatieve termen staat of valt dit alles uiteraard ook met het tijdsgewricht waarin de mensheid aan het begrip 'kunst' een specifieke invulling, betekenis en waarde is gaan toekennen. Met het begrip maar vooral met het woord, met de slogan, met de vlag 'kunst' wordt heden ten dage veel en los gezwaaid en gezwierd alsof het de Vanzelfsprekendheid zelve is, een soort omnipotent geladen en universeel geldend Godsbegrip, maar niemand - ook Jan Hoet niet - heeft mij tot nu toe - evenmin als voor het begrip 'God' zelve - kunnen zeggen, laat staan uitleggen wat het is of waar het voor staat, wat uiteraard op zich geen grond of voldoende reden kan zijn om nu al te dorsten voorop te stellen dat 'Kunst' = 'God' of omgekeerd, zou kunnen zijn. Om mij te helpen en te gidsen bij deze avontuurlijke ontdekkingstocht in de oerwouden van de 'kunst' zie ik - althans in heel België - maar één geschikte én bekwame figuur die tenminste ernstig denkwerk verricht en inspanningen levert om - bovendien in het Nederlands - op een (relatief) breed verstaanbare manier een consequent opgebouwde invulling te geven aan het begrip 'kunst' zodat men het - weliswaar op basis van vooraf ingenomen preposities - met behulp van welbepaalde criteria kan begrenzen teneinde zich tenminste een praktisch hanteerbaar idee te kunnen vormen over wat het begrip 'kunst' (gesteld tegenover 'niet-kunst') concreet inhoudt of kan inhouden. Die zeer bekwame en beslagen figuur die een hard maar helder licht op het begrip 'kunst' én op het gebruik/misbruik ervan weet te doen schijnen, is de kunst- en cultuurfilosoof STEFAN BEYST (webstek HIER). Is het niet hemeltergend dat 'grote namen' uit de wereld van de niet gedefinieerde 'kunst', door de gemeenschap betaalde museum-directeurs, curatoren en andere mooipraters-charlatans zoveel mogelijk 'volk' naar hun kunsttempels proberen te lokken terwijl noch zij zelve noch het gelokte 'volk' niet het minste idee en benul hebben van wat 'kunst' nu precies zou kunnen/moeten onderscheiden van 'niet-kunst' - ook niet als ze het voorwenden dat ze het zouden weten - en dan maar gemakshalve aannemen en geloven dat 'kunst' datgene is wat zich fysiek in de kunstempels bevindt of daar wordt tentoongesteld en dus ook dat wat zich daar niet bevindt of niet wordt tentoongesteld bijgevolg tot de 'niet-kunst' behoort? Waarom en waartoe wordt al de 'volk' gelokt en naar wat - dat ze ook niet buiten de 'kunsttempels' zouden kunnen zien - komt al dat 'volk' eigenlijk kijken ? Is er nog een (functioneel) verschil tussen een 'kunsttempel' en een permanent lunapark, een tijdelijke foor, een kleutertuin of een kinderkribbe, in ultimo een karrewiete kombinatie van een wietwinkel én een afkick-centrum én een psychiatrisch dagverblijf dat uitzonderlijk ook zijn deuren open stelt in de week van de 'museumnachten'?
Zoals gezegd ga ik dus elementen uit de analyses en de bevindingen van kunst- en cultuurfilosoof STEFAN BEYST als gidsende leidraad spannen doorheen mijn persoonlijke ontdekkingstocht naar het wezen, de betekenis en de functies van 'kunst', te beginnen met het kerncriterium in de analyse van STEFAN BEYST: na-bootsing of mimesis. Daarrond en daarnaast zal ik dan mijn eigen bedenkingen en bedenksels spinnen en weven, in een poging om een compleet chaotisch denkweb te creëren dat zoveel als mogelijk het kenmerk 'origineel' kan dragen, vrij en los van elke dwang van bestaande, geldende of aanvaarde 'waarheden' of 'zekerheden', los van het gekende stramien van de 'kunstgeschiedenis' en totaal los van de bodemloze zeef van wat door de Waardenbepalende Kunst Instanties 'hedendaagse kunst' genoemd wordt.