WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


15 augustus 2013

PORTUGUÊS : PELE DE GALINHA / PIEL DE GALLINA / KIPPENVEL : Ó GENTE DA MINHA TERRA / LA GENTE DE MI TIERRA / DE MENSEN VAN MIJN LAND

De Portugese taal is zéér nauw verwant met de Spaanse taal, ongeveer en min of meer zoals ook het Afrikaans zéér nauw verwant is met het Nederlands maar dan zonder de grammaticale simplistische 'simpliciteiten' die zo typisch zijn voor het wereldwijd verafgode 'Engels' én voor het wereldwijd - in het bijzonder door de Nederlandstalige gemeenschap - ten onrechte verstoten 'Afrikaans'. In die zin (grammaticale eenvoud) zijn het 'Engels' en het 'Afrikaans' elkaars evenknie, zij het dat het 'Afrikaans' grammaticaal nog iets simpeler uitvalt dan het op zich al zo simpele 'Engels'. Waarom het (grammaticaal) moeilijk maken als het simpel ook kan, zou men kunnen opperen. Het is een nut/onnut discussie waard maar er zijn hoe dan ook zeer valabele redenen en argumenten aan te voeren waarom een op communicatief-linguïstiek en spiritueel-cultureel vlak excellerende taal best géén (al te) simpele grammatica moge hebben.

Het Portugees en het Spaans hebben dezelfde linguïstiek-historische wortels, zowel lexicaal als grammaticaal, maar verschillen vooral in de lexicale vormvarianten en in de fonetische structuren en mechanismen, waarmee nogmaals wordt aangetoond dat fonetica en fonologie essentiële - in ultimo misschien wel de meest essentiële - elementen en kenmerken van een taal zijn, van elke taal. Het 'Galicisch Spaans' (el galego) is trouwens een historisch gegroeide - vooral door zijn bijzondere fonetische structuur gekenmerkte - mengvorm van Spaans (el castellano) en Portugees.

Dit jaar ga ik mij verdiepen in de fonetiek, de structuur, de eigenheden en de charmes van de Portugese taal die - naast het Spaans - de tweede taal is op het Zuid-Amerikaanse continent. Het Portugees is immers de (officiële) communicatie- en cultuurtaal van het in oppervlakte en in bevolkingsaantal grootste land van Zuid-Amerika : Brasil.

Het is hartverwarmend dat - weliswaar in een zeer beperkt gebied en op kleine schaal - ook het NEDERLANDS dienst doet als officiële taal op het Zuid-Amerikaanse continent, met name in Suriname (Nederlands als enige officiële taal) en op de vroegere zogenaamde 'Nederlandse Antillen' (de Caraïbische benedenwindse  eilandengroep Aruba, Curaçao en Bonaire, vlak voor de Caraïbische Zee kust in het westen van Venezuela). Zowel op Aruba, Curaçao en Bonaire is ook het PAPIAMENTS - een op het PORTUGEES teruggaande 'mengtaal' - een officiële (lager onderwijs) taal. Aruba en Curaçao zijn - samen met het Caraïbische bovenwindse eilandstukje Sint Maarten - autonome 'landen' binnen het 'Koninkrijk der Nederlanden'. Bonaire is- samen met de Caraïbische bovenwindse eilandjes Saba en Sint-Eustatius - een onderdeel van de staat Nederland (Caribisch Nederland genoemd).

Vanaf september laat ik me ook inschrijven voor een cursus Portugees in het 'Provinciaal Taleninstituut' Gent dat op het vlak van onderricht in talen een uitstekende reputatie geniet, met een ruim aanbod van zeer diverse doeltalen.
Ó GENTE DA MINHA TERRA
(¡de verdad, muy emociante, hasta para ponérsele la piel de gallina!)
 


 
 

Geen opmerkingen: