WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


26 september 2011

LA ROMERÍA DEL ROCÍO : EN ELLA VIVE, CANTA Y BAILA EL ALMA GITANA

Hier te lande hebben we de volkse tradities van bedevaarten, patronale feesten, buurtfeesten en zelfs van kermissen zo goed als verloren. Alleen het eerder onrooms geaarde volkse carnaval is nog een beetje blijven overleven en dan nog enkel in welbepaalde streken zoals Aalst en de Denderstreek en in Limburg. In Spanje is dit veel, véél minder het geval, integendeel. De groeiende belangstelling - merkwaardig genoeg ook vanuit Vlaanderen - voor een internationaal bekend bedevaart monument als 'el camino de Santiago de Compostela' toont dit overduidelijk aan, hoewel hedendaagse vormen van consumptieve toeristische commercialisering het oorspronkelijke diep beleefde spel van (katholieke) devotie en boetedoening overwoekeren. Santiago de Compostela (stad in Galicia in Noord West Spanje) - doel- en eindpunt van 'el camino' - vormt het historische decor van en rond de historische figuur Santiago el Mayor, apostel-prediker-missionaris en broer van de ruimer bekende evangelist Johannes, die actief was in de contreien van het historische Romeinse gewest Hispania (thans Spanje en Portugal).
In het diepe zuiden van Spanje, in het warm kloppend hart van Andalucía, leeft echter nog een veel mooiere, intense en waarachtige bedevaart traditie waarvan het volkse én collectieve karakter bijna volledig intact is gebleven. De meest authentiek volkse bedevaart in Spanje is de 'Romería del Rocío', een jaarlijkse bedevaart (trektocht / stoet) ter ere, glorie en verering van de Heilige Maagd Maria - la Virgen del Rocío. El Rocío is een groot dorp in het diepe Zuid Westen van Andalucía, vlak in het prachtige moerasnatuurgebied  'las Marismas'  ingebed in een uitgestrekte delta waar fel roze flamencos paren met het zachte blauw in de ontvankelijke schoot van de machtige rivier 'el río Guadalquivir'. 'El Rocío' betekent ook letterlijk 'de dauw', de wit vochtige parels op de warme lippen van het koele morgenrood. Hier laat Gods schepping en la Madre de Dios dus niets aan het toeval over. ¡Maria Dolores, Mujer Piadosa, es una maravilla maravillosa! (voor een gratuite vertaling naar het Vlaams kan U zich desgewenst gratis tot professor BING wenden). La Romería del Rocío is een intens en écht doorleefd kleur- en klankrijk liederlijk gebeuren waarbij men in groepjes en groepen - uitsluitend te voet, te paard of met paard en kar - broederlijk samen zingend en dansend de Maagd van El Rocío, la Virgen del Rocío, van heinde en verre langs Andalusische wegen tegemoet treedt naar haar eenvoudige heiligdom in El Rocío waar ze met alle eer en devoot gevoel op warme handen wordt gedragen, vooral door gitanos en door alle warmhartige mensen waarin een gitano ziel huist, la gente de corazón jovial en el que vive, canta y baila el alma generosa gitana . Daar kunnen - inzake écht artistiek gevoel en expressie - zelfs geen duizend 'BOZARS' aan tippen!
Via DEZE WEBSCHAKEL en onderstaande kleur- en klankbeelden kan U desgewenst verdere informatie opsnuiven en U - in gedachten - laten meevoeren op de golvende golven van 'la Romería del Rocío'.


¡OLÉ OLEOLEOLÉ!

LA SALIDA DE LA VIRGEN : ¡ ESTUPENDO !MISA DE PENTECOSTÉS EN EL ROCÍO / PINKSTEREN VIERING IN EL ROCÍO

Geen opmerkingen: