WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


18 augustus 2011

'BEYOND THE DOCUMENT' FOTOGRAAF (1) : HERMAN VAN DEN BOOMVia bovenstaande webschakel komt U op de webstek van de Belgische fotograaf HERMAN VAN DEN BOOM, webstek die uiteraard volledig in het Engels is gesteld, de lingua franca van de internationaal vertakte artistieke commercie en bijhorende 'networking'. De hedendaagse 'kunst' bestaat er blijkbaar vooral in 'zichzelf te kunnen verkopen' waarbij de 'naam' de hoofdzaak en het geproduceerde produkt een bijzaak is. Het gros van de hedendaagse 'kunst' is fundamenteel niets méér dan een vorm van 'personal management' mét winstoogmerk. Kaas, Lijmen, Boorman en Laarmans in de tiende macht. Emanatie van bedrieglijke schijn en negatie van wat Kunst hoort te zijn. De bedenkingen  die ik ter zake hier neder schrijf, hebben een algemene strekking zonder dat deze specifiek van toepassing hoeven te zijn op de fotograaf Herman van den Boom. 

Via de webstekknop (pijltje) 'NEWS' kan U het fotowerk - ingedeeld in thema's of reeksen - van Herman van den Boom selecteren en bekijken.
Ik vind het fotowerk van deze Belgische fotograaf - in zijn algemeenheid genomen -  interessant omdat het getuigt van een sterk vermogen en een passionele gedrevenheid om de wereld (fotografisch) visueel-vormelijk te benaderen, te verkennen, te analyseren en te 'becommentariëren'. Dat doet deze fotograaf - doorheen het geheel van zijn fotografisch 'oeuvre' - op heel diverse wijzen, puttend uit een onmiskenbaar rijke kennis van diverse fotografische 'stijlen' en optische beeldcompositietechnieken. Uit zijn beelden spreekt ook een subtiel gevoel voor humor ingebed in een mild kritische kijk op de leefomgeving in diverse maatschappelijke contexten. In zijn fotografische beelden kan ik evenwel nergens concrete aanwijzingen of elementen ontwaren die zouden wijzen op of getuigen van een bijzondere  'nieuwe manier van kijken'. Integendeel, vooral zijn recent fotowerk en in het bijzonder de themareeks 'ARCADIA REDESIGNED' vindt rechtstreeks grond en wortels in de fotografische visies en 'vogues' die in het begin van de jaren '50 van de vorige eeuw  in de USA opgang maakten. WILLIAM EGGLESTON en STEPHEN SHORE zijn daar de meest bekende vertegenwoordigers van.
Conclusie : het fotowerk van de Belgische fotograaf Herman van den Boom is  vormelijk compositorisch en soms (vooral als thema reeksen) ook inhoudelijk wel interessant en het zien waard maar onderscheidt zich verder in niets van gelijkaardig fotografisch werk van vele andere Belgische fotografen. De 'nieuwe manier van kijken' die curator Vanhaeke van de BOZAR tentoonstelling 'BEYOND THE DOCUMENT' in dit fotowerk meent te zien berust op een artistieke 'fata morgana' en is hoe dan ook zo oud als de straat van de geschiedenis van de fotografie.

Geen opmerkingen: