WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


31 mei 2011

OBRA DEL ARTISTA : LUNÁTICO / LUNATIEK


LUNATIQUE / LUNATISCH


29 mei 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( combinación / combinatie ) : SIMBIOSIS / SYMBIOSEFOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( combinación / combinatie ) : MESILLA DE ABUNDANCIA / TAFELTJE VAN OVERVLOED
28 mei 2011

OBRA DEL ARTISTA : CONJUNTO DE UNA OBRA DE ARTE Y BOMBONA DE BUTANO / SAMENSPEL VAN EEN KUNSTWERK EN EEN GASFLESENSEMBLE D'UNE OEUVRE D'ART ET UNE BOUTEILLE DE GAZ / ZUSAMMENSPIEL EINES KUNSTWERK UND EINE GASFLASCHE


26 mei 2011

OBRA DEL ARTISTA : ORGASMO MUSICAL INFERNAL / INFERNAAL MUZIKAAL ORGASMEORGASME MUSICAL INFERNAL / INFERNALISCHER MUSIKALISCHER ORGASMUS
25 mei 2011

OBRA DEL ARTISTA : TONEL FLAMENCO SIN COLOR / KLEURLOZE VLAAMSE TONTONNEAU FLAMAND SANS COULEUR / FLÄMISCHE FARBLOSE TONNE
OBRA DEL ARTISTA : TONEL FLAMENCO / VLAAMSE TONTONNEAU FLAMAND / FLÄMISCHE TONNE
24 mei 2011

OBRA DEL ARTISTA : OPERETA FLAMENCA / VLAAMSE OPERETTE


OPÉRETTE FLAMANDE / FLÄMISCHE OPERETTEFOTOGRAFÍA (DOCUMENTAL) AL MARGEN : FOTÓGRAFOS BELGAS, MIEMBROS DE 'MAGNUM'

(ANUNCIO EN EL HABLA NEERLANDESA PROVENIENTE DE LOS ORGANIZADORES DE ESTE ACONTECIMIENTO - EN GANTE)

In het Museum Dr. Guislain (GENT) loopt van 2 juni tot 4 september (del 2 de junio al 4 de septiembre 2011)  de prestigieuze tentoonstelling


In de Marge - Belgische documentaire fotografie.
( AL MARGEN - FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL BELGA ) 


De tentoonstelling toont meer dan 400 foto’s van belangrijke documentaire fotografen over verschillende generaties. De tentoonstelling is een samenwerking tussen Museum Dr. Guislain, vzw Ultraviolet en Uitgeverij Lannoo.

In de marge toont werk van fotografen die de ‘andere kant’ van het bestaan aan het licht brengen: het afwijkende, het buiten-gewone, het onopgemerkte, het ordinaire, kortom alles wat zich in de marge afspeelt en ons daarom allen beroert. ‘In de marge’ kan zowel slaan op de fotograaf zelf die in de kantlijn opereert, die op een ‘andere’, eigenzinnige manier met fotografie bezig is, als op de inhoud van zijn werk. Daklozen, zieken, mensen op de vlucht, marginale situaties, ‘afwijkend’ gedrag, alles wat buiten het ‘reguliere’ valt en via de aparte kijk van de fotograaf onze aandacht vraagt.

Op 1 juni opent in het Museum Dr. Guislain de tentoonstelling In de marge, maar
op 31 mei gaan voor het eerst de vier Belgische magnumfotografen met elkaar in gesprek.


Carl De Keyzer - Martine Franck - Harry Gruyaert - John VinkNaar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij Lannoo ook het boek "In de marge". Het geeft een staalkaart van een ijzersterke generatie Belgische fotografen.

Met foto’s van Carl De Keyzer, Martine Franck, John Vink en Harry Gruyaert, en met werk van onder meer Stephan Vanfleteren, Bruno Stevens, Filip Claus, Gaël Turine, Marc Trivier en Cédric Gerbehaye. Met een bijdrage van Museum Dr. Guislain over de link tussen psychiatrie en documentaire fotografie.

Deze exclusieve gespreksavond is een unieke gelegenheid om de mens achter de foto te leren kennen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvullende info / informaciones complementarias  : museum Dr. Guislain

22 mei 2011

HABLAS Y PALABRAS

A partir de ahora la mayor parte de los anuncios o mensajes en esta bitácora ('blog') será puesto en primer lugar y de preferencia en el habla española. Respecto a los hablantes nativos de la lengua española previamente les pido pardón por las faltas gramaticales y las imperfecciones lingüisticas en el empleo de la lengua española.
Esto no obstante, todo anuncio o mensaje puesto en el habla española en esta bitácora igualmente será convertido - 'traducido' - en el habla neerlandesa, mi habla materna muy respetada y muchísimo amada.
Adémas de esto, la mayoría de los anuncios o mensajes en esta bitácora parejamente será convertido primeramente en el habla francesa así como (opcionalmente) en el habla alemana, las dos igualmente pertenecientes a los idiomas oficiales en mi querida patria Bélgica.
En lo sucesivo proyecto también y espiro ofrecerles 'traducciones' en el habla portuguesa y en el habla italiana. ¿Ideas se explican por palabras, verdad que sí? De seguro, en nuestro mundo hay muchas palabras y hablas diferentes. Sin embargo me parece y me toca que la lengua española sea una habla muy rica y enriquedora. Por ello mismo desde ahora la lengua española será mi habla 'maternal' adoptada.

16 mei 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( situación / situatie ) : TOFFE JOB / CURRO FANTÁSTICO


OBRA DEL ARTISTA : VISTA NIHILISTA
11 mei 2011

KUNST : KAN 'KUNST' BIJDRAGEN AAN EEN (MEER OP HET MENSELIJK WELZIJN GERICHTE) MAATSCHAPPIJ? / PODRÍA CONTRIBUIR EL 'ARTE' A UNA SOCIEDAD (MÁS HUMANITARIA) ?

Debat met discussie
op zaterdag 21 mei 2011 om 15 uur in Cultuurkelder van de Groene Waterman, Wolstraat 7, 2000 Antwerpen

Kan kunst bijdragen aan een menselijkere maatschappij?

...

Programma:

Welkom en inleiding : Eric Kerkhofs (KUMESA)

Sprekers:

Twee sprekers becommentariëren gedurende telkens 10 min vier actuele vraagstellingen onder leiding van Hendrik Robberecht (KUMESA). Voorstelling van de sprekers door Jean Borgers (KUMESA)

Prof. dr. Antoon Van den Braembussche, doceert kunstkritiek aan de Vrije Universiteit Brussel en auteur

Prof. dr. Rik Pinxten, doceert culturele antropologie aan de Universiteit Gent en auteur


Vraagstellingen:

1. Onze huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een toenemende mix van mensen uit verschillende culturen. Kan de kunst bijdragen aan het functioneren van de multiculturele samenleving?


2. In onze en andere culturen is er maatschappelijk nog steeds geen volledige gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Kan de kunst daarop invloed uitoefenen? Is een vereniging die vrouwelijke kunstenaars steunt als Gynaika in dat opzicht een relevant initiatief?


3. De laatste maanden slaan sommige mensen uit de kunst- en cultuurwereld paars uit wanneer ze het begrip ‘Vlaamse identiteit’ horen. In het licht van de recente uitspraken van Luc Tuymans en Erwin Mortier en het feit dat heel wat andere kunstenaars op de Belgicistische kar zijn gesprongen kun je vragen stellen over welke voorzetten hier gegeven worden in het debat over bijvoorbeeld cultuurparticipatie van jongeren, hoge en lage kunst en de subsidiëring ervan in Vlaanderen. Hoe speelt hier het begrip solidariteit?


4. Waar ligt de relevantie (zin en onzin) van het initiatief KUMESA dat werk wil maken vanuit een open denken én met participanten uit diverse hoek van de vraagstelling of kunst kan bijdragen aan een menselijkere samenleving?

Aansluitend zal Johan Swinnen (KUMESA) de Gentse fotografe Hilde Braet, master in de cultuurwetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) en gespecialiseerd in de relatie fotografie en ethiek inleiden en zal zij haar onderzoek in beeld en woord toelichten.


Conclusie gevolgd door receptie

Inkom: 5 EURO; inschrijven via mail: KUMESA@skynet.be


KUMESA (KUnst voor een MEnselijkere SAmenleving) is een vrijwillige samenwerking van een aantal mensen die het eens zijn in hun pluralistische gehechtheid aan de democratie en die willen reflecteren hoe de artistieke en culturele waarden van vrijheid, gelijkheid, solidariteit en wederzijds respect centraal kunnen bijdragen aan een menselijkere samenleving.

Verantwoordelijk uitgever: Eric Kerkhofs, Jan Van Rijswijcklaan 86, 2018 Antwerpen

_________________________________________________________________________________

PERSOONLIJKE BEDENKINGEN EN OVERWEGINGEN (een 'debat' met mezelf ):

Voorafgaande bemerking:

Met TAAL en TALEN moet men zorgzaam maar vooral gul omspringen. Onverminderd het vrij algemeen verschijnsel van hedendaagse 'taal deflatie/ontaarding' onder druk van de moderne electronische 'communicatie' middelen (SMS, zogenaamde 'sociale netwerken' zoals 'twitter', 'facebook' ...) hebben we al vlug - en steeds vlugger - de neiging om ons zo 'compact' mogelijk in taal uit te drukken, te communiceren. Dit levert ons allicht wel enige 'tijd/plaats winst' op maar dit gaat vrijwel steeds gepaard met een verlies aan (brede) communicatieve inhoud en betekenis. Hoe 'compacter' een woord(begrip) hoe groter de kans dat er meer semantische 'rek' op zit, d.w.z. dat dit woord(begrip) door verschillende (niet tot één specifieke groep behorende) gebruikers van éénzelfde taal (= communicatie systeem) op verschillende manieren, anders, niet naar de bedoelde betekenis en dus ook 'verkeerd' kan worden verstaan, begrepen. Daarom, denk ik, zou het maatschappelijk nuttig zijn dat we (opnieuw) guller, uitgebreider gaan zoeken in en putten uit de rijke schatkamer van onze (Nederlandse) woordenschat én grammatica (= opbouw van en varaties in betekenis creërende 'zinnen'). Dit vergt zeker wat meer inspanning en vooral 'tijd' maar het loont mijns inziens de moeite. Bovendien kunnen we aldus  niet enkel in het concept 'tijd' een andere (meer humanitaire?) waarde leren ontdekken maar ons ook creatief (artistiek?) ontplooien en uitleven. We mogen dus geen 'vrees' en nog minder een afkeer hebben om in onze (Nederlandse) taal communcatie wat méér of andere, alternatieve (Nederlandse !) woorden (onder meer synoniemen) te bezigen of om onze bedoelingen duidelijker, preciezer of zelfs 'mooier' te maken door omschrijvende (korte) zinnetjes te creëren, ook al wordt het dan allemaal iets 'langer' en zelfs wat 'zwaarder'.
Deze 'voorafgaande bedenkingen' heb ik hier willen naar voor brengen, juist omdat ik bij de omzetting in de (mij dierbare) Spaanse taal van de titel van bovenvernoemd debat over de maatschappelijke functies van 'kunst, ergens aanvoelde dat de vlag van het 'compacte' Nederlandse woordje 'menselijk(er)' niet de juiste lading kan dekken van wat er (meer dan waarschijnlijk toch) echt mee bedoeld wordt. Het Nederlandse woordje (adjectief) 'menselijk' staat immers - in zijn 'blote' betekenis - voor niets méér dan 'wat het wezen mens allemaal eigen is of kan zijn'. Dit kunnen dus zowel neutrale als (moreel) goede of slechte eigenschappen zijn. Ik ga ervan uit dat voornoemd debat zich toespitst op de mogelijke bijdrage van 'kunst' aan een maatschappij waarbij 'kunst' het wezen mens ten goede kan komen, die gericht is op het of op een groter menselijk welzijn. Deze iets langere taal omschrijving van wat men ter dicussie brengt geeft ons aldus minstens het voordeel van een preciezere, betere communicatie, zowel naar de deelnemers van het debat toe als op het punt van het thema van het debat en de 'voorzet' die terzake door de organisator wordt gegeven. Men zou hiervoor ook gewoon een ander Nederlands woord kunnen gebruiken, nl. het woordje 'humanitair' (= Spaans 'humanitario' wat semantisch niet hetzelfde betekent als 'humano' = 'menselijk') maar toch vind ik de iets langere omschrijving duidelijker en communicatief 'breder'. Een zelfde soort omschrijving zou overigens ook in de Spaanse taal een (weliswaar kleinere) betekenis verduidelijking en verbreding kunnen opleveren.

(vervolg: later, want ik heb, neen, ik neem 'tijd')

8 mei 2011

OBRA DEL ARTISTA : MI GANTE : CASA ROSA


foto genomen tijdens de 'Gentse Feesten' 2008 [van binnen naar buiten] / foto sacada durante 'Las Fiestas de Gante' en 2008 [desde dentro hacia fuera]

'CASA ROSA' is het Gents (officieel) ontmoetingscentrum, de 'roze stek' voor mensen van beider kunne die hun libido (uitsluitend / hoofdzakelijk / bij voorkeur / bij gelegenheid) richten op volwassen partners van hetzelfde of van hetzelfde én van het andere geslacht die daar wederkerig ontvankelijk voor zijn. Men kan ze ook HOMO-  BI-  of  OMNI- VALENT of  HOMO- BI- of OMNI- POTENT noemen, maar het zijn in elk geval veelzijdige, veelkantige, veelhoekige, veelkleurige, pluralistisch en multicultureel ingestelde mensen die je daar kan treffen. Het is een uiterst gezellige plek waar je jezelf kan zijn of worden dan wel ervaren hoe leuk het is dat anderen zichzelve kunnen zijn of worden, desgevallend ook via 'transgender' ingrepen of transformaties. Een aangename café-brasserie met een vlotte, correcte en zeer vriendelijke bediening, dit alles aan zeer democratische prijzen. Kortom een aanrader voor wie zich 'man / vrouw van de wereld' voelt of zich af en toe zó eens wil voelen. Écht Iets voor échte 'artiesten' dus!

'CASA ROSA' es - en Gante - el centro (oficial) de encuentros, el 'rincón rosa preferido' por gente de ambos sexos que se orienta de libido (exclusivamente / predominantemente / preferentemente / casualmente ) hacia parejas adultas del mismo sexo o del mismo ý del otro sexo que mutuamente son susceptibles. Se puede llamarlos HOMO-  BI-  o OMNI- VALIENTES o HOMO- BI- o OMNI- POTENTES, pero de todas formas la gente que puede Usted encontrarse allí son hombres/mujeres de muchas facetas, polifacéticos, poligonales y pluricolores, de índole pluralista y multicultural. Es un lugar muy íntimo y agradablísimo donde se puede ser sí mismo o volver sobre sí mismo o experimentar la sensación agradable como otros pueden ser sí mismo o volver sobre sí mismo, eventualmente también por intervenciones o transformaciones 'transgénero'. Un café-restaurante muy acogedor con un servicio rápido, correcto y amable, todo esto a precios democráticos. En fin de cuentas, sea una recomendación por cada uno y cada una que se siente 'hombre o mujer de mundo' o ocasionalmente desee sentirse tanto. Por consecuencia es algo cosa de verdad por los 'artistas' verdaderos!

4 mei 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( situación / situatie ) : TOMAR EL SOL
FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( combinación / combinatie ) : ¿SIGNOS DE INTERROGACÍON ? / VRAAGTEKEN ?
3 mei 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( situación / situatie ) : SCHOON VOLK / GENTE GUAPA

2 mei 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( combinación / combinatie ) : BLEEDING BULLS / TOROS SANGRANTES / BLOEDENDE STIEREN
1 mei 2011

OBRA DEL ARTISTA : LA FIESTA TOTAL
OBRA DEL ARTISTA : VASELINA ! 


FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE : BEELDEN ZONDER ESTHETISCHE OF ARTISTIEKE DOELSTELLINGEN : 'ARMOEDE (in België) GEZIEN DOOR KINDER OGEN' / IMÁGENES SIN FINALIDAD ESTÉTICA O ARTÍSTICA : ' POBREZA (en Bélgica) VISTA A OJOS DE NIÑOS'

Señoras, Señores,
FOTOGRAFIE MET INHOUD ÉN DOEL, HET BESTAAT EN LEEFT NOG! DE UNIEKE RIJKDOM EN MAATSCHAPPELIJKE IMPACT VAN EEN SIMPEL AFBEELDEND MEDIUM.
FOTOGRAFIE ALS 'TROOST' ?
FOTOGRAFÍA CON UN CONTENIDO Y UN INTENTO, EXISTE Y VIVE YA! LA RIQUEZA ÚNICA Y EL IMPACTO SOCIAL DE UN MEDIO GRÁFICO SIMPLE.
¿ FOTOGRAFÍA COMO 'CONSUELO' ?

FOTO-tentoonstelling

ARMOEDE door KINDERogen (Pobreza vista a ojos de niños)


Opening op 27 april

om 19u30 in de Grauwzusters,

Sint Annastraat 7, 2000 Antwerpen
 
In 2010 organiseerde het departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten een project rond de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Geïnspireerd door dit voorbeeld, lanceerde Theo Beck als voormalig docent fotografie en lid van de Antwerpse Cultuurraad, een laagdrempelig maatschappelijk fotoproject rond de relatie tussen kinderen en armoede. Tesamen met Agorakring (een vrijzinnig-humanistische kring voor studie en actie in verband met samenlevingsopbouw), Oases (het centrum voor ongelijkheid, armoede en sociale uitsluiting en de stad), en Brandpunt 23 ( een unieke societeit van maatschappelijk bewogen beeldenmakers) werd ‘Armoede door Kinderogen’ op poten gezet.

Het project heeft een inhoudelijke, geen esthetische doelstelling.


Wat het project wil doen, is de vanzelfsprekende stereotypische en uitwendige benadering van armoede doorbreken, en armoede een menselijk gelaat geven.

Hiermee willen we de bewustwording voor armoede op een nieuwe manier in de kijker stellen, die voorbij gaat aan stigmatisering, en die zich probeert in te leven in de wijze waarop armoede beleefd wordt. De onschuldige kinderblik heeft ons daarbij op twee manieren geholpen.Ten eerste werd gevraagd aan jongeren en kinderenom na te denken over hun leefwereld en hoe armoede daar een rol in speelt.

Drie scholen in minder begoede buurten werden gevraagd om mee te werken, maar dat betekende niet dat alleen arme kinderen achter het vizier zaten. Alle kinderen die meewerkten konden zich vrij uitdrukken door middel van een fototoestel dat ze speciaal voor de gelegenheid konden gebruiken, en de bal ligt in het kamp van de toeschouwer om er eventueel sporen van de beleving van armoede in te herkennen.

Ten tweede werd aan de beroepsvereniging van fotografen, alsook aan amateur fotografen en verschillende fotografiescholen,

gevraagd om zich in te leven in het perspectief van hoe kinderen naar armoede zouden kijken, en hoe kinderen in armoede vorm geven aan hun bestaan. Hun beelden zijn het resultaat van een weldoordacht proces van inleving, en contrasteren mooi met de echte kinderblikken.

We hopen van harte dat de tentoonstelling elke bezoeker aanspoort

om zelf eens de denkoefening te doen die alle fotografen ondernomen hebben.

De tentoonstelling is te bezichtigen

van 27 april tem 30 mei, dagelijks van 7 tot 17 uur tijdens de weekdagen.

UIA gebouw Grauwzusters - Lange Sint Annastraat 7 te Antwerpen
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Via DEZE LINK kan U alvast een aantal (sfeer)beelden in U opnemen.