WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


31 juli 2012

OBRA DEL ARTISTA : (GEEF) GAS!

30 juli 2012

ARTE URBANO / MUUR KUNST IN HET STADSWEEFSEL / (GRAFFITI) KUNST (1)Laten we het nu eens over KUNST hebben, over ware Kunst. Kunst die zich niet alleen manifesteert in originele BEELDEN maar ook in TEKENS en - nog belangrijker - ook in TAALTEKENS en aldus niet alleen een esthetische (beeldrijke) maar ook een inhoudelijke functie heeft die bovendien een direct, duidelijk, indringend én permanent/langdurig én (zo goed als) kostenloos communicatief/sociaal effect en rendement oplevert, dit in schrille tegenstelling tot - onder meer - de met publicitair-commercieel klaroengeschal tijdelijk uitgestalde kunstenkermis TRACK die de maatschappij niets oplevert, behalve wrevel, onbegrip, verwarring, overlast en uit de pan swingende nutteloze kosten.

Ik zal op deze blog later nog verder en dieper ingaan op en informatie/documentatie (ook met zelf gemaakte foto's) aanbieden over deze vorm van ware Kunst maar hier begin ik met een zeer interessante bijdrage van de Spaanse televisie (TVE) via een apart (cultuur) kanaal METRÓPOLIS met een eigen webstek waarop kort en bondig maar ook zeer duidelijk de doelstelling van METRÓPOLIS te lezen is :

"METRÓPOLIS is een wekelijks programma over cultuur en hedendaagse kunst dat, reeds meer dan 25 jaar lang, uitgezonden wordt via kanaal 2 van TVE. Doorheen een aanbod van intussen reeds meer dan 1000 onderwerpen werd het oorspronkelijke opzet (formaat) onveranderd behouden: thematische programma's van telkens (ongeveer) 25 minuten, zonder presentator"

Sommige Spaanse teksten of fragmenten ervan zal ik in het Nederlands omzetten en van sommige thema's (videos) zal ik de essentie ervan in het Nederlands samenvatten, al dan niet aangevuld met eigen bemerkingen of standpunten.

We starten dus met een interessante produktie van METRÓPOLIS: aflevering I van 'ARTE URBANO' die U via de hieronder geplaatste video webschakel kan bekijken en (in het Spaans) beluisteren, voorafgegaan door een korte toelichting die ik - voor hen die de Spaanse taal niet voldoende zouden beheersen - in het Nederlands heb omgezet. Ik moge als Gentenaar nu al zeggen dat ik fier en trots ben dat ook mijn stad Gent in het (Spaanse) verhaal over stedelijke Muur Kunst (graffiti) een betekenisvolle rol speelt. Daarover later méér.

" Primero de dos programas en los que exploramos el nuevo arte urbano, heredero del grafiti y el arte de acción, anárquico, poético y combativo, es el arte que se expresa en las calles adoptando un sinfín de formas y filosofías. Metrópolis dedica dos programas al Arte Urbano. En este primer capítulo, Javier Abarca, profesor de Arte Urbano en la Universidad Complutense y responsable de la plataforma teórica Urbanario.es nos aclara algunos conceptos básicos para entender esta práctica, mientras exploramos la obra de: Suso33, SpY, Alexander Vasmouslakis & Paris Koutsikos, Sepeusz & Chazme, Reskate, El Niño de las Pinturas, Popay, Mr.Trazo, dosjotas, Escif, MOMO, Spok, Eltono, NEKO o Rosh. "

" Eerste van twee programma's waarin we een verkennigstocht maken in de nieuwe kunstvorm 'arte urbano' als erfgenaam van de graffiti- en actie kunst. 'Arte urbano' - anarchistisch, poëtisch en strijdvaardig - is de kunstvorm die zich met een zeer grote verscheidenheid in vormen en ideeën/visies manifesteert op straat en in de straten. Metrópolis wijdt twee programma afleveringen aan het thema 'Arte Urbano'. In deze eerste aflevering verschaft Javier Abarca, deskundige op het vlak van 'kunst in het stedelijke weefsel' en professor aan de 'Complutense' universiteit (van Madrid) en tevens verantwoordelijke van het internet studie forum 'Urbanario.es', ons toelichtingen over enkele basis concepten van 'Arte Urbano' teneinde een goed inzicht te krijgen in de concrete uitwerkingen en toepassingen ervan via de concrete exploratie van het werk van: (....zie de hierboven vermelde kunstenaars en kunstenaarscollectieven) "


Het weze mij toegestaan hier zelf al een dikke streep te plaatsen onder de in bovenstaande tekst vermelde
 woorden-bundeling :
 ANARCHISTISCH - POËTISCH - STRIJDVAARDIG

Javier Abarca wijst ons in deze video onder meer op de volgende specifieke kenmerken van 'arte urbano' : 

1.  autonomie van de kunstenaar(s) met een uitgestrekt werkterrein. Het 'atelier' van de graffiti / 'arte urbano' kunstenaar(s) is de publieke ruimte (een stad of meerdere steden en zelfs delen van het open, landelijk landschap ). Zijn/hun werken zijn publiek en niet verhandelbaar, in veel gevallen ook anoniem of gemerkt met een schuilnaam/kenteken.  

2. grote verscheidenheid in de thema's en uitwerkingen, zonder afgelijnde strekkingen of 'scholen'

3. 'arte urbano' is ruimer dan het begrip en het concept 'graffiti'. Meer en meer opgeleide (geschoolde) kunstenaars gebruiken de elementen van de publieke ruimte (de stad en de straat) als 'canvas'

4. 'arte urbano' wordt meer en meer getolereerd en gewaardeerd maar tegelijk wordt ook gepoogd om het te recupereren in het gevestigde 'kunst circuit' binnen een consumptief/lucratief markt systeem (onder meer via reguliere 'festivals' en strategieën gericht op commercieel toerisme en 'city marketing')

Bemerking: vooral dit laatse punt geeft stof tot nadenken : het is een uiting van een algemene trend in de 'hedendaagse kunst' waarbij 'kunst' herleid wordt tot een op massa consumptie gericht 'marktprodukt' zoals alle andere massa consumptie produkten/diensten. Dat de makers/auteurs van deze tot 'kunst marktprodukten' herleide Kunst (de 'arte urbano' kunstenaars) hierbij ook nog misleid en misbruikt worden als leveranciers van gratis verkoopwaar maakt het nog schandaliger.

Ik meen dat het goed zou zijn dat de 'arte urbano' kunstenaars zich hier resoluut tegen afzetten, de reguliere 'festivals' links laten liggen en desnoods terug keren naar de bron, naar het oorspronkelijke irreguliere, 'illegale' circuit, naar de revolutionaire gedachte en het revolterend handelen, inzonderheid tégen de alles overheersende massa consumptie maatschappij.

27 juli 2012

FOTOGRAFIE /FOTOGRAFÍA : GENTSE FEESTEN /FIESTAS DE GANTE 2012 : 5 - EL FINAL ( UITGETELD / FUERA DE COMBATE : DE SCHONE SLAPER / EL GUAPO DURMIENTE ) 
DIVERSE FOTOGRAFIEËN GENOMEN TIJDENS DE GENTSE FEESTEN 2012 ZULLEN LATER WORDEN GEBUNDELD OP EEN APARTE WEBSTEK

DIVERSAS FOTOGRAFÍAS SACADAS DURANTE LAS FIESTAS DE GANTE 2012 QUEDARÁN AGRUPADAS LUEGO EN UN SITIO WEB APARTE
 
 
 

26 juli 2012

GENTSCHE TRACK : MIJN EIGENZINNIGE KIJK OP DEZE KUNSTENKERMIS / MI PARECER CAPRICHOSO DE ESTA FERIA ARTÍSTICA (AFLEVERING 1 / ENTREGA 1 : DE HOTELKAMER / LA HABITACIÓN DE HOTEL)
Bovenvermeld blog bericht van 10 juni 2012 werd aangevuld met het volgende / sobredicho mensaje de bitácora del diez de junio de 2012 ha sido completado con lo siguiente:

De TRACK cataloog die voor elke TRACK kunstenaar en zijn/haar 'kunstwerk' een korte beschrijving of toelichting geeft, vermeldt verder niets nieuws of bijzonders omtrent TAZU ROUS en zijn 'hotelkamer', behoudens dat dit en andere 'werken' van TAZU ROUS "een inzicht zouden bieden in hoe onze waarden evolueren doorheen de tijd en dat zijn (travestieke) benadering van publieke (historische) monumenten kritische vragen zou oproepen naar de hedendaagse relevantie en legitimiteit van dergelijke historische monumenten. Zijn 'hotelkamer' zou ons opnieuw doen stil staan bij een vervlogen tijdsgeest" (in casu het begin van de 20ste eeuw en de wereldtentoonstelling in Gent in 1913, ter gelegenheid waarvan het Sint-Pieters station werd gebouwd, midden in de toenmalige zo goed als onbebouwde terreinen van deze wereldtentoonstelling die - nota bene - met een grote financiële put werd afgesloten, vlak voor de eerste wereldoorlog in 1914 losbarstte). Deze prestigieus bedoelde 'exposition universelle de Gand' was in wezen een zaak van de toenmalige Gentse industriële en commerciële bourgeoisie en de 'chou chou' van de - naar buiten - Frans en - naar binnen - Gents sprekende en handelende Gentse culturele 'elite' (elitaire schijn kaste). Ik zie niet in hoe de exclusief opgevatte 'hotelkamer' van TAZU ROUS een inzicht zou kunnen bieden hoe onze waarden in de tijd zouden zijn geëvolueerd en nog veel minder hoe dit als  privé speel 'hotelletje' verklede aartslelijke, landschapsonterende duivenkot (of eerder een soort tijdelijk in elkaar geknutselde speel boomhut waarin kinderen in de fantasierijke pre-adolescentie fase van hun leven zich tijdelijk de koning te rijk kunnen wanen en spelenderwijze primaire seksuele inzichten en ontluikende lichamelijke maturiteit ontdekken) kritische vragen zou kunnen oproepen naar de hedendaagse relevantie en legitimiteit van het (als cultureel erfgoed beschermde) historische monument Sint-Pieters station? Welke vragen en in welke zin 'kritisch'? De enige zéér kritische vraag die bij mij torenhoog rijst is de vraag waarom het de curatoren van een zogenaamde 'kunst tentoonstelling' toegestaan wordt om beschermde en dus maatschappelijk waardevol geachte monumenten en bijhorende hedendaagse stedelijke landschappen met zogezegde hedendaagse 'kunstwerken' te bekladden, ontsieren, onteren en in hun architecturale, landschappelijke, sociale en historische waarde en functie te degraderen, ronduit belachelijk te maken, publiek te kakken te zetten, virtueel met de grond gelijk te maken? Verder zie ik alleen maar merkwaardige parallellen opduiken tussen enerzijds de prestigieus bedoelde maar op een financieel fiasco uitdraaiende 'exposition universelle de Gand' van 1913 en haar toenmalige Frans sprekende Gentse commerciële en industriële 'commanditaires' annex sympathisanten uit de toenmalige Frans parlerende Gentse culturele 'elite' en anderzijds het prestigieus opgevatte maar op een financieel debacle afstevenend hedendaags internationaal ingekleed 'kunsten evenement' TRACK en zijn hedendaagse Engels sprekende Gentse commerciële en industriële 'sponsors' annex sympathisanten uit de hedendaagse Engels speakende Gentse/Vlaamse (kunst) culturele 'elite' (elitaire schijn kaste). Het enige markante verschil is dat de 'exposition universelle de Gand' in 1913 wél volk en publieke belangstelling genereerde maar TRACK in 2012 zo veel als niet, niets, nada, zéro, nothing. Dit is simpel te verklaren doordat op de 'exposition universelle' wél kunst en kunstwerken (= BEELDEN) te zien waren, op het gehele parcours van TRACK bijna geen enkel kunstwerk, m.a.w. bitter weinig (interessante, originele) beelden te zien zijn maar integendeel barst, ontploft bijna van nietszeggende BLA BLA, plezant bedoelde 'foliekes', kinderachtige 'fantasiekes', valse 'filosofiekes', schijn wijsheden en pseudo (sociale) 'wetenschappen' aangedikt met een sausje van platte commerciële reclame en leuk bedoelde 'promotion' stunts. Als de 'hotelkamer' van TAZU ROUS mij al bij iets zou kunnen doen stil staan dan is dat niet - nostalgisch positief mijmerend - bij een vervlogen tijdsgeest maar - nuchter negatief kritisch - bij de huidige tijdsgeest en zijn onzinnige, decadente exponenten zoals TRACK, net het omgekeerde dus van wat deze 'kunstenaar' zogezegd (volgens de curatoren) zou beogen. Bovendien kom ik al evenmin tot het (op zich nietszeggend) "inzicht dat onze waarden doorheen de tijd zouden zijn geëvolueerd" maar net tot de omgekeerde conclusie, nl. dat weliswaar de uiterlijkheden (beelden) zijn veranderd (in negatieve zin bovendien) maar de waarden (eveneens in negatieve zin) grotendeels dezelfde zijn gebleven dan wel nog een stukje méér en tevens in een enigszins andere maar nog méér negatieve richting zijn gezakt, gedevalueerd. De allerbelangrijkste conclusie is echter dat ik TRACK en de hele 'hedendaagse kunsten' bataclan absoluut niet nodig had noch heb om tot dergelijke inzichten te komen, integendeel het zou - als ik niet nuchter en kritisch ingesteld zou zijn en blijven - net het omgekeerde effect kunnen opwekken en mijn zicht en vooral mijn inzicht kunnen vertroebelen, mijn alertheid verzwakken, mijn weerbaarheid aantasten, mijn strijdbaarheid verminderen en mijn geest verdoven. Waar wakkere revolutionaire geesten ooit 'Godsdienst' als 'Opium voor het Volk' hebben bestempeld, dreigt - mijns inziens - 'Hedendaagse Kunst' thans (ten dele) de plaats van 'Godsdienst' en de functie van 'Opium voor het Volk' over te nemen, net het omgekeerde dus van wat de curatoren van TRACK blijkbaar naar voor schijnen te willen schuiven (zie ook later op deze blog, mijn bedenkingen bij en evaluatie van het gesprek met de hoofdcurator van TRACK over de zogenaamde betekenis, de zin en de bedoeling van TRACK, gepubliceerd in de TRACK cataloog). Hoe dan ook zijn (echte) 'revolutionairen' geen 'kunstenaars' en (echte) 'kunstenaars' ook geen 'revolutionairen'.

25 juli 2012

FOTOGRAFIE /FOTOGRAFÍA : GENTSE FEESTEN /FIESTAS DE GANTE 2012 : 4 - EL FINAL ( ¡CÁNTARO ACABADO! ) / AFGELOPEN ( 'T VAT AF ! ) 

DIVERSE FOTOGRAFIEËN GENOMEN TIJDENS DE GENTSE FEESTEN 2012 ZULLEN LATER WORDEN GEBUNDELD OP EEN APARTE WEBSTEK

DIVERSAS FOTOGRAFÍAS SACADAS DURANTE LAS FIESTAS DE GANTE 2012 QUEDARÁN AGRUPADAS LUEGO EN UN SITIO WEB APARTE

21 juli 2012

FOTOGRAFIE /FOTOGRAFÍA : GENTSE FEESTEN /FIESTAS DE GANTE 2012 : 3 - BAL / BAILE 1900 ( DE KLEINE GROTE OVERWINNAAR / EL PEQUEÑO GRAN VENCEDOR
DIVERSE FOTOGRAFIEËN GENOMEN TIJDENS DE GENTSE FEESTEN 2012 ZULLEN LATER WORDEN GEBUNDELD OP EEN APARTE WEBSTEK

DIVERSAS FOTOGRAFÍAS SACADAS DURANTE LAS FIESTAS DE GANTE 2012 QUEDARÁN AGRUPADAS LUEGO EN UN SITIO WEB APARTE

FOTOGRAFIE /FOTOGRAFÍA : GENTSE FEESTEN /FIESTAS DE GANTE 2012 : 2 - BAL / BAILE 1900
DIVERSE FOTOGRAFIEËN GENOMEN TIJDENS DE GENTSE FEESTEN 2012 ZULLEN LATER WORDEN GEBUNDELD OP EEN APARTE WEBSTEK

DIVERSAS FOTOGRAFÍAS SACADAS DURANTE LAS FIESTAS DE GANTE 2012 QUEDARÁN AGRUPADAS LUEGO EN UN SITIO WEB APARTE
 
 
 


17 juli 2012

FOTOGRAFIE /FOTOGRAFÍA : GENTSE FEESTEN /FIESTAS DE GANTE 2012 : 1- EL COMIENZO /HET BEGINDIVERSE FOTOGRAFIEËN GENOMEN TIJDENS DE GENTSE FEESTEN 2012 ZULLEN LATER WORDEN GEBUNDELD OP EEN APARTE WEBSTEK

 DIVERSAS FOTOGRAFÍAS SACADAS DURANTE LAS FIESTAS DE GANTE 2012 QUEDARÁN AGRUPADAS LUEGO EN UN SITIO WEB APARTE

14 juli 2012

FOTOGRAFIE /FOTOGRAFÍA : SITUACIÓN MULTICULTURAL 

12 juli 2012

OBRA DEL ARTISTA : HUIS VAN SCHONE KUNSTEN / CASA DE BELLAS ARTES

9 juli 2012

TRACK(S) : A CONTEMPORARY CITY CONVERSATION : ANDERE RICHTINGEN ? / ¿OTRAS DIRECCIONES?

De 'conversation' met 'the city' loopt 'contemporary' blijkbaar wat verward, een beetje mank of in elk geval héél stilletjes, onhoorbaar bijna en zo goed als onopgemerkt. Misschien komt het mede omdat (nog) niet alle Gentenaars/Vlamingen zo goed beslagen zijn in (artistiek) Engels als de vlot 'Engels' parlerende TRACK 'curators' ? TRACK, TRACK...TREK, TREK...ja, ja...zouden die TRACK 'curators' dan niet beseffen en inzien dat 'conversation' en 'communication' in de eerste plaats een kwestie van taal is en dat een kunstmanifestatie die juist tot doel zou hebben om 'conversatie' en 'communicatie' centraal te stellen bij voorrang, zo niet uitsluitend, moet worden gesteld en gecommuniceerd in de taal van die gemeenschap waarin de betrokken kunstmanifestatie effectief plaats vindt en tot wiens bevolking de kunstmanifestatie zich in de eerste plaats richt, in dit geval de Vlaamse gemeenschap, de Vlaamse stad Gent, de meerderheid van Vlaams sprekende Gentenaars zowel autochtonen en allochtonen, en dus in het Nederlands/Vlaams/Gents? Natuurlijk weten, beseffen die 'curators' dat, alleen is conversatie en communicatie (naar het plaatselijke publiek toe) niet hun eerste zorg en bekommernis maar wel '(self) promotion' door zich uitdrukkelijk op de internationale kunstmarkten en op het internationaal kunst consumerend publiek te richten en daarom moet ook alles zoveel mogelijk in het Engels gepromoot en rondgetoeterd worden want Vlaams, ochgottekes, wat stelt dat internationaal voor, wat kan men daarmee voor zichzelf bereiken, binnen halen? Nothing toch, less dan nothing? En dus noemt 'TRACK' zich TRACK en niet SPOOR want dat laatste woord zou weliswaar de (lokale) communicatie ten goede komen maar niet de (internationale) naam en faam van de met lokaal Vlaams geld betaalde 'curators'. En dus wordt ook de 'uitleg' in de vers van de pers gerolde TRACK cataloog eerst, bij voorrang en bovenaan in grote drukletters 'origineel' in het Engels gesteld en daarna, ondergeschikt en onderaan in veel kleinere lettertjes in het Nederlands vertaald. Ja, ja, beste Vlamingen en Gentenaars, U leest hier wel en goed:  de 'uitleg' over een kunstmanifestatie in en over uw eigen stad vertaald in uw eigen moedertaal en u mag al content zijn dat er U zijdelings - zij het met duidelijke tegenzin - een vertalingske gegund wordt! Over spuwen in het gezicht, over schijten op de kop, over stront in de ogen van het Volk gesproken, het Volk dat deze tweedehands vertaalde onbegrijpelijke 'uitleg' over een zo mogelijk nog meer onbegrijpelijke kunstmanifestatie grotendeels met Zijn belastinggeld moet betalen. Weet iemand nog waarvoor uw (Gentse) voorvaderen gestreden hebben in de 19 de eeuw, toen niet het Engels maar het Frans de (over)heersende taal was van de intellectuele, culturele en artistieke elite? Weet iemand nog in welke taal de in 2011 bezongen en gevierde Gentse artistieke zoon Maurice Maeterlinck  zijn proza en gedichtjes schreef, met en naar welke maatschappelijke laag hij zijn artistieke zielenroerselen communiceerde en wat hij daarmee zelf op het oog had? Het is niet omdat het Engels thans een minder aristocratisch/bourgeois elitair elan uitstraalt dat het prioritair en bevoorrecht gebruik ervan - boven de taal van het Volk - niet elitair/bourgeois is. Maar zelfs als het niet elitair bedoeld zou zijn dan is het hoe dan ook denigrerend, tactloos, respectloos, beledigend naar de eigen gemeenschap toe en tegelijk ook verwaand, cultuurloos, barbaars en vooral dom, oerdom zelfs. 
Maar ten gronde wou ik het hier over de inhoud zelf van deze TRACK cataloog hebben, over de door de 'curators' gegeven 'uitleg' over de zin en de vooruitgeschoven bedoeling van de kunstmanifestatie TRACK. Ik heb deze cataloog gekocht (29 euro) in het centrale 'meeting point' (SMAK) van TRACK, op de dag zelf van de met veel Engels getoeter aangekondigde publieke presentatie ervan. Ja, natuurlijk, vanzelfsprekend bijna, worden de trefpunten van TRACK door de organisatoren  'meeting points' genoemd omdat het Vlaamse woord 'trefpunt' té gewoontjes, té volks zou kunnen klinken waardoor het risico zou bestaan dat er enerzijds wel een goede communicatie met het lokale publiek tot stand zou komen maar dat anderzijds het (verwachte) internationale kunst consumerend publiek niet meteen zou snappen waar het terecht kan voor zijn ingebeelde portie 'kunst voer'! Maar goed, het SMAK zelf dan, de ruimten van het SMAK en het publiek dat deze ruimten op die avond (van de presentatie van de TRACK cataloog) enigszins probeerde te vullen. Geen gewoon volk alleszins maar wel figuren, gestalten en gezichten die als het ware op het model en de maat van de 'aktuele kunst' zelve geknipt waren: geleerd uitziende dames in nipt gesneden maar duur gestileerde Kleedjes en minder geleerd uitziende Heren in iets minder nipt en duur gesneden pakjes waarmee ze een soort conceptueel contrapunt vormden met de geleerd uitziende vestimentair gestileerde Dames. Hedendaagser kon het niet! Ze zaten, dronken en aten gefileerde oestertjes en andere fijn uitgelezen zeepareltjes in een voor hen exclusief gereserveerd 'design' hoekje terwijl ze - zo stelde ik het mij toch voor - in gedachte de loftrompet staken over de artistiek goddelijke kwaliteiten van de in deze Tempel van de Aktuele Kunst bewaarde, vereerde en aanbeden gewoon met lege mosselschelpen beplakte doodgewone 'Mosselpot' van Broodthaers. 
Om dit degoutant beeld van degusteren een beetje weg te spoelen, haalde (uiteraard enkel 'self-service') ik mij een (veel te duur geprijsd) wit wijntje in de Aktuele Kunst Bar, dunnetjes bevolkt met stille aanbidders van het Aktuele Kunst Verschijnsel. Het leek me dat velen ervan de stille droom koesteren dat hun passieve kennis van het aanbeden Verschijnsel actief zal groeien met het aantal presentatie bezoekje aan de Tempel van het Verschijnsel. Eén jong mannelijk uitziend exemplaar - met onverholen Latino trekken - sprong er zichtbaar een beetje uit in zijn kont strak gestileerde pak, naar achteren pronkend met een stoer ogende coleta de torero (stierenvechtershaardotje) links en rechts geflankeerd door twee verleidelijk bengelende trenzas artísticas (kunstig gedraaide haarvlechtjes) en naar voren uitdagend stijf besnord met een puntig wassend Dalí pronkstuk. Hij - de Latino por completo - zoude in elk geval prachtig hebben geassorteerd met het maagdelijk blank van de lakens op het bed in de artistieke 'slaapkamer' van Tazu Rous rond de opwindend tikkende klok van de monumentaal oprijzende Sint-Pieterstoren, dachte ik zo...maar ik dwale hier natuurlijk iets te vrijelijk af van mijn eigenlijke onderwerp: de op triestig crisis grijs recyclage papier gedrukte TRACK cataloog. Ik zal de inhoud van deze cataloog informatief trachten te benutten bij mijn verdere persoonlijke beschouwingen over de diverse TRACK 'kunstwerken' en hun respectieve 'kunstenaars'. De cataloog wordt ingeleid met een gesprek - uiteraard in het Engels - met de door de Vlaamse Overheid betaalde SMAK directeur Philippe Van Cauteren, tevens hoofd 'curator' van TRACK. In de marge is er evenwel een vertalingske ervan in het Vlaams opgenomen, weliswaar in kleinere lettertjes gedrukt, zoals dat blijkbaar passend wordt bevonden bij en voor de officiële taal van de subsidiërende Vlaamse Gemeenschap. Ik zal dus uitgaan van deze vertaling in het Vlaams van dit in het Engels gevoerde gesprek met de Vlaamse SMAK directeur omdat ik eerstens zelf niet echt beslagen ben in de Engelse taal om alle nuances perfect te kunnen vatten en tweedens én vooral omdat ik mij - als Belg, Vlaming en Gentenaar - beledigd, gekrenkt en vernederd voel bij deze elitaire gang van 'Vlaamse' kunstzaken. Onze Franstalige én onze Duitstalige landgenoten staan immers voor een nog méér beledigende, krenkende en vernederende 'keuze' : het origineel bovenaan in het Engels, een vertalingske onderaan in het Vlaams of Rien, Nichts, sans paroles, Wortlos. En zelfs als TRACK en de TRACK 'kunstwerken' geen woorden zouden behoeven, waarom dan een gedrukte cataloog boordevol woordelijke uitleg (in het Engels, met een appendix vertalingske in het Vlaams)?4 juli 2012

FOTOGRAFIE /FOTOGRAFÍA : VISIÓN

3 juli 2012

FOTOGRAFIE /FOTOGRAFÍA : VISIÓN ( ZOT / TONTO )