WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


22 december 2011

OBRA DEL ARTISTA : l'état BELge / el estado BELga [OBJETS TROUVÉS / OBJETOS PERDIDOS]


l'état BELge
[OBJETS TROUVÉS / OBJETOS PERDIDOS]
(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)
15 december 2011

EL MUNDO HISPANOPARLANTE

Ik heb een apart blogje gecreëerd waarop ik mijn persoonlijk wedervaren bij de verkenning, het doorgronden en het leren beheersen van de Spaanse taal ('grammatica') zal schetsen en bundelen. Wie interesse heeft of krijgt is altijd welkom op : EL MUNDO HISPANOPARLANTE (zie ook webschakel onder de rubriek 'links en rechts' op de startpagina van deze blog).
Ik heb het hier al ergens gezegd en ik blijf erbij dat 'taal' wezenlijk en integraal berust op door de mens waarneembare 'beelden' en op menselijke 'beeldvorming'. Aangezien alle door de mens waarneembare beelden door alle mensen (gemiddeld) op dezelfde wijze worden waargenomen en verwerkt, 'spreken' we in wezen allen dezelfde mensen-taal, alleen verklanken we die - van taal soort tot taal soort - verschillend maar we blijven hetzelfde 'zien' en bedoelen (betekenen). Daarom zijn verschillen tussen talen in wezen hoofdzakelijk een kwestie van verschillen in fonetiek en slechts een beetje van verschillen in 'grammaticale' vorm. De geschreven taal - het schrift - is enkel een visuele (leesbare, in tekens gecodeerde) weergave / afleiding van de 'beeld-fonetiek' van elke taal die - als 'spelling' - ook specifiek is voor elke taal. De kennis en de beheersing van verschillende talen berust bijna integraal op het vermogen om de beeld-fonetiek - het vocabularium - van elk van die talen paraat 'in het hoofd' te hebben en daarnaast ook één inzicht te hebben in de grammaticale mechaniek (zinsbouw) van elk van die talen. Dit laatste is meestal niet moeilijk en bovendien beperkt tot een klein aantal grondpatronen die bovendien in alle talen fundamenteel  parallel lopen. Het eerste is veel gemakkelijker maar wel véél en in alle talen verschillend en bijgevolg ook zeer belastend en lastig (voor het geheugen).

6 december 2011

OBRA DEL ARTISTA : ROMÁNTICA
OBRA DEL ARTISTA : GRATIS ANTWOORD TICKET / TIQUETE DE RESPUESTA GRATIS
OBRA DEL ARTISTA : SOL, SOL, SOL...

1 december 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN
(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : HOY EN DÍA.../ HEDEN TEN DAGE...


PADRE NUESTRO / ONZE VADER,
DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA / GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
[ EFFE CHILLEN... / MOMENTO, 'CHILL OUT'...]
24 november 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN


(foto van het origineel promo bord in 2008 / foto del tablero original en 2008)

MEER ZICHT OP...DE VIERKANTE METERS / MÁS VISTAS A...LOS METROS CUADRADOS

 LEA USTED EN EL TABLERO DE ANUNCIOS (2008) : 

 COMPRO UNA VILLA CON UNA PISCINA DE  CINCUENTA METROS CUADRADOS

DROOM IK ?  / ¿ SUEÑO, YO ?15 november 2011

OBRA DEL ARTISTA : CIUDAD EN TRASFORMACIÓN / STAD IN TRANSFORMATIE(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)
14 november 2011

OBRA DE FÁBRICA / WERK VAN DE METSER / OEUVRE MAçONNIQUE
ç

4 november 2011

OBRA DEL ARTISTA : DE STILTE / EL SILENCIO ( Sint-Martens-Latem )


EL SILENCIO ES LA CERTIDUMBRE QUE NUNCA CEDE
(Karel van de Woestijne: escritor/poeta flamenco)

(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)


28 oktober 2011

OBRA DEL ARTISTA : ALLERHEILIGEN IN VLAANDEREN (SINT - MARTENS LATEM) / EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS MUERTOS EN FLANDES (SAN - MARTÍN LÁTEM)(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)

San Martín es un Santo cuya festividad coincidió en otros tiempos, en los tiempos de Maricastaña, con la temporada en la que era costumbre matar los cerdos en las casas particulares. Esas costumbres populares no ya existen, salvo, a lo mejor, en algunas regiones de España del sur, en Andalucía, en la tierra santa del flamenco y de los gitanos.

[Sint Marten  is een Heilige Man wiens feestdag in lang vervlogen tijden, in den goeden ouden tijd, samenviel met het seizoen waarin de mensen op eigen erf één of meerdere varkens voor eigen consumptie plachten te slachten. Deze volksgebruiken zijn zo goed als verdwenen behoudens, misschien, in sommige streken van zuid-Spanje, in Andalusië, in het geheiligde land van de flamenco en de gitanos.]

Nota sociológica de Sabiduría Popular

 A CADA CERDO LE LLEGA SU 'SAN MARTÍN'

Sociologische noot uit de schatkamer van de Volkswijsheid:  

 ELK VARKEN GAAT NAAR 'GOLGOTHA'


27 oktober 2011

Leren ZIEN door te LEZEN / Aprender a VER con LEER MAX VAN DER KAMP SCRIPTIE PRIJS

'De bijzondere combinatie van empowerment, ethiek, kunsteducatie en fotografie kan het veld zeker anders laten nadenken...

HILDE BRAET

(zie ook DIT blog bericht)
22 oktober 2011

OBRA DEL ARTISTA : BELGISCHE DUVEL / DIABLE BELGE / BELGISCHER TEUFEL / DIABLO BELGA / DIAVOLO BELGA


(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)
14 oktober 2011

OBRA DEL ARTISTA CONCEPTUAL : ¡SOLO! ¡DE CULO!


 
(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)


FOTO'S IN DOZEN / FOTOS EN CAJAS : 'THE BECHER BOX' van 'mrs. DEANE'

Een Nederlands-Duits koppel van commercie, gespecialiseerd in het winstgevend verhandelen van 'kunstfotografie' en zichzelf omschrijvende als 'visual artists', is op het leuk winst beogend ideetje gekomen om foto's te maken van diverse soorten op z'n kop geplaatste (lege) yoghurt bekertjes en die yoghurt foto's - samen met een beschrijving (typologie) van elke soort yoghurt bekertje - artistiek te bundelen in kartonnen dozen om ze aldus aan de man te brengen onder de naam 'Becher Box' à 69,50 euro per artistieke fotodoos. Naar het koppel van commercie zelf beweert zou dit bedoeld zijn als 'hommage' aan het fotowerk van het Duitse fotografenkoppel HILLA UND BERND BECHER. Het is leuk gezien en goed bekeken maar in mijn ogen is die 'hommage' niets méér en vooral niets minder dan een onterende artistieke 'pressurage' (de citron) van het internationaal bekende documentair maatschappelijk belangrijke fotowerk (industrieel erfgoed) van het Duitse fotografen duo Hilla und Bernd Becher die - in de echte zin van het woord - weliswaar 'conceptueel' dachten maar in wezen documentair tewerk gingen en dus aan hun fotowerk een maatschappelijke betekenis gaven. De mrs. deane yoghurtbeker foto's uit de 'Becher Box' kunnen misschien wel 'conceptueel' bekeken worden maar voor de rest (98%) betekenen ze zowel fotografisch, artistiek als maatschappelijk niets, nada, rien, nichts, Null, zero. Voor hetzelfde - maar bij voorkeur voor nog veel méér - geld zou men een gelijkaardig leuk 'conceptueel kunstwerk' kunnen maken met foto's van een ondenkbaar aantal andere soorten voorwerpen zoals bv. stylo's, bierflesjes, aanstekers, potloodscherpers, vijzen en moeren, frietbakjes/zakjes of - waarom niet - met foto's van allerlei soorten kartonnen dozen, leuk gepresenteerd in, jawel...kartonnen dozen. Voor hen die artistiek conceptueel zéér begaafd of - bij voorkeur - overbegaafd zijn, heb ik nog een super leuke gratis tip: verhandel uw conceptueel artistiek concept 'BOX in the BOX' onder de internationaal ronkende naam 'LE CARTON DE CARTIER BRESSON' en vele blinkende euro's zullen U vanzelf in de conceptuele schoot vliegen!

Het Nederlands-Duits koppel van commercie Beierle + Keijser weet waar de euro klepel hangt: ze hebben hun 'kunst fotografie' hoofdkwartier gevestigd in het goudblinkende Arabische Emiraat DUBAI, het met olie euro's en olie dollars geplaveide 'Las Vegas van Arabië' waar sjieke sjeiks dag en nacht koortsig op zoek zijn naar sjieke beleggingen in sjieke conceptuele 'kunsten'.  De blog ‘mrs. deane’ fungeert daarin als een goed geoliede conceptueel artistieke voelspriet (visnet/konijnenstrop). Ons eigen conceptueel artistiek boegbeeld Wim Delvoye mag in de van goud blinkende olie Emiraten ook van alles aan huis of ten paleize leveren, behalve conceptuele varkensvellen. Het is al langer geweten dat Geld en Sjieke Conceptuele 'Kunsten' niet kunnen gedijen in banaal woestijnzand, hoewel de Magische Midas Olie juist dààr opgepompt wordt en 'conceptuele kunst' de Banaliteit zelve is.

6 oktober 2011

OBRA DEL ARTISTA : GROETEN UIT ZOTTEMUTS GENT / RECUERDOS DE GANTE LA TONTARRONA
¡LONDRES : DE AHORA... A LA VUELTA DE LA ESQUINA!
(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)
  

4 oktober 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN


(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)


2 oktober 2011

OBRA DEL ARTISTA : LAVANDERÍA AUTOMÁTICA


(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)

28 september 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN

HET BELGISCH EVENWICHT GEVOEL / EL SENTIMIENTO DE EQUILIBRIO BELGA / LE SENTIMENT D'ÉQUILIBRE BELGE / DAS BELGISCHE GLEICHGEWICHT GEFÜHL

(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)

27 september 2011

OBRA DEL ARTISTA : 1 BELGA / 1 BELG / 1 BELGE / 1 BELGIER(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)

26 september 2011

LA ROMERÍA DEL ROCÍO : EN ELLA VIVE, CANTA Y BAILA EL ALMA GITANA

Hier te lande hebben we de volkse tradities van bedevaarten, patronale feesten, buurtfeesten en zelfs van kermissen zo goed als verloren. Alleen het eerder onrooms geaarde volkse carnaval is nog een beetje blijven overleven en dan nog enkel in welbepaalde streken zoals Aalst en de Denderstreek en in Limburg. In Spanje is dit veel, véél minder het geval, integendeel. De groeiende belangstelling - merkwaardig genoeg ook vanuit Vlaanderen - voor een internationaal bekend bedevaart monument als 'el camino de Santiago de Compostela' toont dit overduidelijk aan, hoewel hedendaagse vormen van consumptieve toeristische commercialisering het oorspronkelijke diep beleefde spel van (katholieke) devotie en boetedoening overwoekeren. Santiago de Compostela (stad in Galicia in Noord West Spanje) - doel- en eindpunt van 'el camino' - vormt het historische decor van en rond de historische figuur Santiago el Mayor, apostel-prediker-missionaris en broer van de ruimer bekende evangelist Johannes, die actief was in de contreien van het historische Romeinse gewest Hispania (thans Spanje en Portugal).
In het diepe zuiden van Spanje, in het warm kloppend hart van Andalucía, leeft echter nog een veel mooiere, intense en waarachtige bedevaart traditie waarvan het volkse én collectieve karakter bijna volledig intact is gebleven. De meest authentiek volkse bedevaart in Spanje is de 'Romería del Rocío', een jaarlijkse bedevaart (trektocht / stoet) ter ere, glorie en verering van de Heilige Maagd Maria - la Virgen del Rocío. El Rocío is een groot dorp in het diepe Zuid Westen van Andalucía, vlak in het prachtige moerasnatuurgebied  'las Marismas'  ingebed in een uitgestrekte delta waar fel roze flamencos paren met het zachte blauw in de ontvankelijke schoot van de machtige rivier 'el río Guadalquivir'. 'El Rocío' betekent ook letterlijk 'de dauw', de wit vochtige parels op de warme lippen van het koele morgenrood. Hier laat Gods schepping en la Madre de Dios dus niets aan het toeval over. ¡Maria Dolores, Mujer Piadosa, es una maravilla maravillosa! (voor een gratuite vertaling naar het Vlaams kan U zich desgewenst gratis tot professor BING wenden). La Romería del Rocío is een intens en écht doorleefd kleur- en klankrijk liederlijk gebeuren waarbij men in groepjes en groepen - uitsluitend te voet, te paard of met paard en kar - broederlijk samen zingend en dansend de Maagd van El Rocío, la Virgen del Rocío, van heinde en verre langs Andalusische wegen tegemoet treedt naar haar eenvoudige heiligdom in El Rocío waar ze met alle eer en devoot gevoel op warme handen wordt gedragen, vooral door gitanos en door alle warmhartige mensen waarin een gitano ziel huist, la gente de corazón jovial en el que vive, canta y baila el alma generosa gitana . Daar kunnen - inzake écht artistiek gevoel en expressie - zelfs geen duizend 'BOZARS' aan tippen!
Via DEZE WEBSCHAKEL en onderstaande kleur- en klankbeelden kan U desgewenst verdere informatie opsnuiven en U - in gedachten - laten meevoeren op de golvende golven van 'la Romería del Rocío'.


¡OLÉ OLEOLEOLÉ!

LA SALIDA DE LA VIRGEN : ¡ ESTUPENDO !MISA DE PENTECOSTÉS EN EL ROCÍO / PINKSTEREN VIERING IN EL ROCÍO

25 september 2011

OBRA DEL ARTISTA : IDEEËN VAN PAPIER / IDEAS DE PAPEL / IDÉES DE PAPIER / IDEEN AUS PAPIER(voor een groter beeld : klik op de afbeelding / para una representación más grande : clique en la imagen)
23 september 2011

OBRA DEL ARTISTA : CATEDRAL ARQUIEPISCOPAL (BRUSELAS) / AARTSBISCHOPPELIJKE KATHEDRAAL (BRUSSEL)


(voor een GROTER beeld : klik op de afbeelding / para una representación más GRANDE : clique en la imagen)22 september 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN

(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)


21 september 2011

OBRA DEL ARTISTA : LA PENA DE BÉLGICA EN COLOR / HET VERDRIET VAN BELGIË IN KLEUR / LE CHAGRIN DE LA BELGIQUE EN COULEURS / DER VERDRUSS VON BELGIEN IN FARBE


enkelvoudige opname van reëel gespiegeld beeld

(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)

OBRA DEL ARTISTA : VERSCHEURD LANDSCHAP / PAISAJE DESGARRADO / PAYSAGE DÉCHIRÉ / ZERRISSENE LANDSCHAFT(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)


20 september 2011

OBRA DEL ARTISTA : CIUDAD MUERTA / DODE STAD / VILLE MORTE / TOTE STADT
(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)

19 september 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN


PALOMARES - CASETAS - GARAGES
PIGEONNIERS - PAVILLONS - GARAGES
TAUBENSCHLÄGE - GARTENHÄUSER - GARAGEN
( + AUTOMÓBILES / COCHES / CARROS + CAMIONES / BUSES + VOITURES + AUTOS )

(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)

18 september 2011

'BEYOND THE DOCUMENT' FOTOGRAFEN (4) : INDRUKKEN OVER HET GEHEEL

Na - binnen het aanbod van beelden en informatie op het web -  het fotowerk van alle in BOZAR tentoongestelde 'beyond the document' fotografen eens onder de loep te hebben gelegd is mijn conclusie dat er:

1. Van de kant van de tentoongestelde fotografen in hun foto werk nergens een objectief waarneembaar spoor te vinden is van een nieuwe of andere 'manier van kijken' die op een bijzondere wijze zou verschillen van de manieren van kijken van andere (Belgische) fotografen, zowel 'professionelen' als 'amateurs'. Het spreekt voor zich dat de 'manier van kijken' van de kant van de curator of van enige andere beschouwer van het foto werk van de fotografen niet hetzelfde is noch dezelfde betekenis kan hebben als de 'manier van kijken' van de fotograaf. Het verschil is wezenlijk en essentieel: waar de curator of enige andere beschouwer zijn eigen 'manier van kijken' naar foto's op elk willekeurig moment kan veranderen, aanpassen en 'uitleggen' naargelang het hem of haar voor- of uitkomt, moet de fotograaf zijn 'manier van kijken' op één bepaald moment vertalen en vastleggen in één welbepaald beeld. Zijn foto is de neerslag, de fixatie en de fotografisch objectieve getuigenis van zijn 'manier van kijken' op het moment dat hij de foto neemt.
De selectie van de 'beyond the document' fotografen is - in zijn geheel bekeken -afgestemd op een bijzondere 'manier van kijken' van de curator maar niet gesteund op een bijzondere soort 'nieuwe of andere manier van kijken' die uit het foto werk van de geselecteerde fotografen zou blijken. Dit is van de kant van de curator - zacht uitgedrukt - niet veel anders dan een zwaktebod. Ook de hedendaagse 'kunstkritiek' stelt zich in haar éénsluidende 'confectie beoordelingen' al vlug tevreden met het simpelweg overnemen van de uitleg en de visie ('manier van kijken') van de curator, zonder nog de moeite te nemen een eigen gefundeerd - laat staan kritisch - oordeel te vormen over de intrinsieke kenmerken, kwaliteiten of tekortkomingen van de 'kunstwerken' zelf. De vraag rijst welke functies de hedendaagse 'kunstkritiek' dan wel vervult? Aankondiger, bladvuller, vrije tijd gids, reclame bureau, sponsor?

2. Heel wat hedendaagse ('kunst')fotografen in de waan verkeren dat er in - of achter - alle dingen die in deze wereld fotografeerbaar zijn een 'verhaal' zou zitten en dat zij dat 'verhaal' automatisch fotografisch mee oppikken door deze dingen simpelweg te fotograferen. Geen groter zelfbedrog dan dit. Alleen die dingen of een combinatie van dingen die op en uit zichzelf werkelijk en objectief een verhaal vormen en voorstellen, tonen en vertellen in hun fotografische weergave ook werkelijk en objectief dit verhaal. Waar dit verhaal niet in de dingen zelf zit, zal het er ook niet uitkomen, al nemen een miljoen verschillende fotografen met duizend verschillende foto apparaten er een miljard verschillende foto's van. Dit geldt trouwens niet alleen voor foto's maar evenzeer voor (echte) kunstwerken. Men kan als fotograaf of als foto-beschouwer bij elke foto natuurlijk wel duizend-en-een verhalen verzinnen of fantaseren maar daarvoor heeft men nu niet bepaald foto's nodig. Verzinnen en fantaseren kan men immers met en bij alles, zelfs met en bij 'niets',  nihil, zero. Hoe meer 'niets' er 'is', hoe gemakkelijker het zelfs wordt om er van alles bij te fantaseren. Dit lijkt een beetje raar uitgedrukt maar het klopt, zeker als het over fotografie gaat: hoe gemakkelijker een foto zich leent om er van alles vrijelijk te kunnen bij verzinnen en fantaseren, hoe evenredig groter zijn 'niets' gehalte, met andere woorden hoe kleiner zijn inhoud, hoe zwakker zijn identiteit, hoe slapper zijn karakter, hoe onbeduidender zijn zeggingskracht en hoe geringer zijn betekenis en zijn waarde wordt. Een 'sterke' foto bevat en toont dan ook objectief een 'sterk' verhaal, een verhaal dat op en uit zichzelf spreekt, waarbij men geen andere verhalen hoeft en - bij zeer 'sterke' foto's -zelfs niet kan verzinnen of fantaseren. Deze 'autonomie' van de foto - die zowel op de reëel verhalende inhoud als op de verbeelde of beeldende esthetiek of op beide kan slaan - is dan ook het enige objectief criterium waarop foto's op hun intrinsieke waarde kunnen worden beoordeeld en gerangschikt. De beoordelaar moet natuurlijk in staat zijn om te 'zien' en vooral ook willen zien wat de foto - en uitsluitend de foto -laat zien, toelaat of dwingt te zien. Een gevoelsmatige 'interpretatie marge' zal er - binnen de grenzen van de fysiologie en de psychologie van het 'zien' - altijd wel min of meer zijn maar bij een 'sterke' foto wordt die marge objectief en zichtbaar aangegeven en begrensd door de foto zelf, door zijn reële componenten, niet door de 'manier van kijken' van de beschouwer van de foto. Men zou ook kunnen zeggen dat een 'sterke' foto reëel aanwijsbare objectieve 'punctums' bevat, een 'zwakke' foto géén 'punctums', tenzij de beschouwer ze er virtueel gaat bij fantaseren, in extremis gaat hallucineren. Het is een bekend fenomeen dat niet-verhalende maar wel alles verhelende 'sfeer' foto's - vooral deze die sensuele of seksuele snaren bespelen - een sterk hallucinerend effect kunnen opwekken en daarom juist 'zwakke' foto's zijn en mede daarom allicht ook het meest appelleren aan 'kunst', uiteraard zonder echt Kunst te kunnen zijn.

3. Het werk van - onder andere - de tentoongestelde fotografen LARA DHONDT en van PHILIPPE HERBET toont exemplarische voorbeelden van foto's die weinig of geen autonomie hebben : het beeld zelf zegt of vertelt uit zichzelf weinig of helemaal niets, de kijker wordt enkel op diverse manieren geleid of verleid om er zelf  'iets' bij te denken, te dromen, te fantaseren of te verzinnen. Als verleidende of leidende kapstok wordt dan een of andere 'filosofische' gedachte (tekst) of een of andere presentatietechniek aangewend (Lara Dhondt) dan wel een of ander esthetisch trucje toegepast zoals het evoceren of aanbrengen in de foto's van een dromerig aandoend zacht-gommig pastel of aquarel effect, meestal ook zeer voorspelbaar gepresenteerd in een 'polaroid' formaat (Philippe Herbet). Het verpakken van foto's in lichte, vale, tere, gommig uitgevlakte kleurtjes die sterk doen denken aan de kleurprentkaarten en kleur stripverhalen uit de jaren '30 - '40 - '50 van de vorige eeuw is een oud esthetisch trucje dat door veel hedendaagse 'kunst' fotografen wordt bedreven om zich een artistiek aandoend cachet aan te meten. Het oogt verleidelijk mooi, dat wel, maar het is en blijft ersatz 'schilderkunst van het zevende knoopsgat', fotografie als toevlucht voor hen die niet kunnen of niet willen schilderen. Fotograferen kan iedereen - dat doet immers het apparaat en toebehoren (toepassingssoftware) - maar goed, expressief én creatief scheppend tekenen of schilderen, neen, dat is inderdaad niet voor iedereen weggelegd.

4. Daartegenover toont het werk van de tentoongestelde fotografen NICK HANNES en van BERT DANCKAERT exemplarische voorbeelden van foto's die wél autonomie hebben, eerstgenoemde vooral door de inhoudelijke componenten van de foto, door het verhaal zoals het zich in het beeld zelf vertoont en ontwikkelt, de tweede hoofdzakelijk door de verbeelde of beeldende esthetiek die fungeert als een wezenlijk kenmerk van het fotografisch in beeld gebrachte onderwerp zelf (autonome vorm/kleur compositie). Dit soort 'gevonden' esthetiek refereert naar het wezen van de esthetiek, naar de essentie en de functies van het esthetisch beleven maar de foto zelf heeft niet de bedoeling een 'schilderwerk' te vervangen noch de pretentie een 'schilderij' te willen zijn. Deze foto's blijven - in beide gevallen - pure fotografische documenten waarvan de zichtbare inhoud (verhaal/esthetiek) op zich autonoom de betekenis en de waarde bepaalt. Deze foto's getuigen evenwel niet van een bijzondere of andere 'manier van kijken' maar wel van een zeer attente, gerichte, geconcentreerde manier van kijken naar de 'dingen' zoals ze werkelijk zijn en niet zoals elke fantasierijke kijker zich zou kunnen inbeelden dat ze lijken te zijn zoals het hem voorkomt dat ze in zijn verbeelding schijnen te zijn. Laatstgenoemd fenomeen van inbeelding en verbeelding is een wezenlijk kenmerk en een wezenlijke functie van ware Kunst (in en door het kunstwerk), zoals het exact perfecte tegengestelde ervan een wezenlijk kenmerk en een wezenlijke functie van ware Fotografie (in en door de foto) is. We moeten - met andere woorden - besluiten dat 'fotografie' die zich voordoet als 'kunst' even grote nonsens is als 'kunst' die zich voordoet als 'fotografie'.
In zijn fotowerk peilt de fotograaf BERT DANCKAERT op een doordringende en indringende manier naar de esthetische eigenschappen en functies der toevallige dingen zoals ze zich toevallig maar reëel voordoen en voert hiermee een soort beeld-documentair systematisch onderzoek naar het wezen van de esthetiek en het esthetisch beleven in het algemeen, los van de 'erkende' kunst esthetiek die we aan een als dusdanig gecreëerd 'kunstwerk' toeschrijven. Ik vind dit op zich een bijzonder interessant uitgangspunt waarop ik later in een apart blog item over de fotograaf BERT DANCKAERT en zijn fotografische projecten nog wil terugkomen.

5. Iedere fotograaf fotografeert natuurlijk wat hij of zij wil en iedere beschouwer van foto's kan en mag natuurlijk in foto's zien wat hij of zij meent te zien en al dan niet als 'kunst' meent te ervaren. Desalniettemin ben en blijf ik er rotsvast van overtuigd dat het al dan niet aanwezig zijn van zichtbare en reëel aanwijsbare componenten die  de specifieke inhoud en dus de 'autonomie' van een foto bepalen - los en onafhankelijk van het 'zien' van de individuele beschouwer - een objectief criterium is om fotografische beelden te rangschikken op hun intrinsieke betekenis en waarde als fotografische documenten die - per definitie - niet, nooit en nergens als 'kunst' kunnen worden bestempeld. Het is een criterium dat ik in elk geval op mijn eigen foto's consequent wil toepassen en dat - om te beginnen - een zeer zuiverend en weldoend effect zal hebben in functie van de beschikbare vrije ruimte op diverse digitale 'schijven'. Ik zou zeggen: beter 1 betekenisdragende foto en 1000 lege 'schijven' dan 1 volle 'schijf' met 1000 betekenisloze foto's. Misschien kan U het beter maar zelf eens testen en U zal werkelijk zien: het werkt - figuurlijk - verlossend en - letterlijk - verruimend. Het enige wat U hoeft te doen is in het beeld op het scherm zoeken naar die reëel aanwijsbare beeldcomponenten die het beeld tot een (zinvol) betekenend beeld maken. Als U niet direct kan vinden wat er noodzakelijkerwijze ook objectief moet zijn, dan is er maar één juiste boodschap: direct wissen! U zal allicht tot uw verbazing kunnen ervaren hoe gemakkelijk U - en uw schijf - zich bevrijd kan voelen.


10 september 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)

7 september 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE (emoción / emotie)
6 september 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)

3 september 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)

2 september 2011

OBRA DEL ARTISTA : VLAAMSE CONSUMPTIE SPLEET / GRIETA DE CONSUMO FLAMENCA / FENTE DE CONSOMMATION FLAMANDE / FLÄMISCHE KONSUM SPALTE

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN


(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)

1 september 2011

OBRA DEL ARTISTA : VISTA JAPONESA DE FLANDES / JAPANS ZICHT VAN VLAANDEREN(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)

29 augustus 2011

KASK MASTER FOTOGRAFIE 2011 (1)

Hoewel de naam Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) van de schone stede Gent nog steeds een zweem oproept van een met een artistiek aureool getooid toonaangevend instituut ('broeinest') op het vlak van fotografisch kunst- en vakmanschap is daar in het vale licht van de hedendaagse banaliteit nog weinig effectief van waar te nemen. In de presentatie van de 'master' eindwerken fotografie 2011 was daarvan bijzonder bitter weinig waar te nemen, in opvalllende tegenstelling overigens tot de schitterende presentatie van de eindwerken uit de KASK afdelingen ' vrije kunsten', 'grafisch ontwerp' en 'textiel ontwerp' die werkelijk uitblonken in gedegen vakmanschap en ware artistieke creativiteit, zowel in de werken zelf als in de manier van presenteren aan het publiek. Waar ik van de kant van de masters 'vrije kunsten / grafisch ontwerp / textiel ontwerp'  overweldigend bedwelmd werd door een met sacrale wierook vermengde wolk van delicaat geurend 'zweet', meende ik van de kant van de masters 'fotografie' - na veel gesnuif - slechts een uiterst licht geurtje van een etherisch vervluchtigend goedkoop deodorant uit vers gewassen oksels te kunnen ruiken. Waar dit hemelsbreed verschil deels kan worden verklaard door de aan het medium 'fotografie' inherente beperkingen in mogelijkheden van presentatie én creatieve schepping, is het verschil toch vooral te zoeken en te vinden bij de attitudes van de 'fotografie' masters zelf die zich deze beperkingen gemakshalve blijkbaar al té gemakkelijk hebben laten welgevallen. De meesten hadden zich zelfs niet de moeite getroost om hun werk op presenteerbare papierformaten af te drukken en als ze dat al hadden gedaan dan hadden ze zich er meestal toe beperkt om deze afdrukken als nietszeggende vellen inpakpapier op nietszeggende blanco muren te spelden. Sommigen hadden de presentatie van hun eindwerk 'fotografie' simpelweg beperkt tot een  boekje gevuld met op goedkoop recyclagepapier afgedrukte foto's of nog simpelder herleid tot een reeks her en der neergelegde fotokaartjes die als een soort 19de eeuwse 'cartes de visite' door eventueel geïnteresseerde bezoekers eventueel konden worden meegenomen.

HIERNA ENKELE SFEERBEELDEN VAN DE KASKWEEK 2011 MASTER FOTOGRAFIE HOEK

       

               


          
         

                                                                         Via deze KASK WEBLINK kan U een selectie uit de master eindwerken 'fotografie' 2011 bekijken. Ik zie geen uitschieters, laat staan uitblinkers, noch naar (interessante) inhoud noch naar creativiteit in beeldvorming of foto-grafische vormgeving. Een 'nieuwe' of vernieuwende manier van 'kijken' is - op enkele karige uitzonderingen na -verder weg dan ooit. In hun algemeenheid vallen de KASK master eindwerken 'fotografie' vooral op door een doorzichtig én gemakzuchtig terugvallen op grijs geprezen 'ikonen' en versleten trends uit de wereld van de 'artistiek' bedoelde fotografie en door hun 'banaliteit' als gevolg van een schrijnend gebrek aan aansprekelijke inhoud en/of creatieve beeld expressie, precies die componenten die het fotografisch beeld maken of kraken en die bepalend zijn voor de eigenheid en de specificiteit van het medium en dus ook voor zijn toekomst én die van 'de fotograaf'. Ik ga er in een volgend bericht [KASK MASTER FOTOGRAFIE 2011 (2)] nader op in.
OBRA DEL ARTISTA : DE KERK IN HET MIDDEN / LA IGLESIA EN EL CENTRO / L' ÉGLISE AU CENTRE / DIE KIRCHE IN DER MITTE
28 augustus 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN


(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)

27 augustus 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)


25 augustus 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( documentación / documentatie ) : VLAAMSE LANDSCHAPPEN / PAISAJES DE FLANDES / PAYSAGES FLAMANDS / FLÄMISCHE LANDSCHAFTEN


(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)

OBRA DEL ARTISTA : CORRIDA
23 augustus 2011

OBRA DEL ARTISTA : ART APPEL'BEYOND THE DOCUMENT' FOTOGRAAF (3) : JAN KEMPENAERS

De webstek van deze 'Vlaamse' fotograaf is eveneens 'currently in development'. Er is dus momenteel niet veel te zien - ook niet in het 'Engels' - behalve de (woordelijke) presentatie - uiteraard uitsluitend in het Engels - van zijn fotoboek 'SPOMENIK' met een serie documentaire beelden van sculpturaal- architectonische 'installaties' die door het vroegere communistische regime her en der eenzaam in het eenzame landschap van het vroegere yougoslavië werden neergepoot. Via Google - en ja, googelen kan paradoxaal genoeg wél in het Nederlands - vindt U van deze analoge foto reportage van Jan Kempenaers op het wereldwijde web een ruime keur aan digitale afbeeldingen. Jan Kempeneers is duidelijk een documentair fotograaf van architecturaal aangeklede, ingeklede of verklede landschappen met een uitgesproken stille 'versteende' focus op het geviseerde landschap op zich. Hij gebruikt hiervoor ook het daartoe meest geschikte foto apparaat met uitgebreide, precies maar traag en geduldig in te stellen technische functies inzake perspectief, diepte en fotografisch detail: de technische camera. Deze eigenschappen van het gebezigde apparaat betekenen daarom uiteraard niet dat er hier ook sprake zou zijn van een 'nieuwe manier van kijken' zoals BOZAR curator Vanhaecke in 'zijn hoofd ' heeft. Integendeel, ook en vooral hier biedt de geschiedenis van de straat van de fotografie een waaier van illustere voorgangers en voorbeelden van een gelijkaardige 'manier van kijken'. In het geval van fotograaf Jan Kempenaers komt mij spontaan de naam van de al lang dood en begraven zijnde Franse fotograaf Eugène ATGET voor ogen die in de eeuw voorafgaand aan de vorige eeuw (in de 19de eeuw dus) op een vergelijkbare manier en bovendien noodgedwongen met een technische (glas)platen camera welbepaalde delen van het stedelijk en voorstedelijk sculpturaal-architectonische landschap maar ook van het maatschappelijk-cultureel leven van het 19de eeuwse PARIJS in beeld zette en documentair fotografisch vastlegde. ATGET had hiermee ongetwijfeld in de eerste plaats een documentair-archivarisch doel voor ogen met betrekking tot het geleidelijk verdwijnende sculpturaal-architectonisch stadsbeeld en het veranderende maatschappelijk-cultureel leven van het 19de eeuwse Parijs. Aangezien ATGET hiervoor niet in (bezoldigde) opdracht werkte, impliceert dit persoonlijk project van ATGET ook zijn persoonlijke betrokkenheid en maatschappelijk-cultureel engagement, hoewel ATGET de in de plaats komende toenmalige nieuwe stadsarchitectuur niet of beduidend minder in beeld heeft gebracht. Men moet er natuurlijk rekening mee houden dat in die tijd 'fotografie' en straatfotografie in het bijzonder niet alleen een tijdrovende en organisatorisch ingewikkelde karwij maar vooral ook een peperdure aangelegenheid was. Dat wat stond te kwijnen en dreigde te verdwijnen had dus logischerwijze voorrang op dat wat in de plaats komende was, wat bovendien perfect aansluit met het fundament van de 'filosofie' van het medium fotografie dat in wezen puur documentair (en nostalgisch-romantisch) van aard is en blijft. In mijn visie is Jan Kempenaers dan ook een maatschappelijk-cultureel geïnteresseerd/geëmotioneerd/geëngageerd documentair (landschap) fotograaf en géén 'kunstenaar', zoals zijn voorganger-voorbeeld fotograaf ATGET evenmin een 'kunstenaar' was. Zijn foto's tonen WAT ze tonen en ze tonen dat goed, niets méér en niets anders. Meer moet dat ook niet zijn, mijn gedacht.
Al de rest is artistiek gegoochel, illusie, hallucinatie, fata morgana, charlatanería, escamoteo y mercantilismo mágico.

ARTISTIEK GEGOOCHEL vindt U in elk geval ten overvloede in de artistiek magische VOCABULAIRE van 'KUNST CURATOREN' zoals bv. INGE HENNEMAN (curator bij het Povinciaal Fotografie Museum van Antwerpen) die in een (uiteraard Engelstalige) artistieke publicatie over specifiek 'Belgische fotografie' over de foto documentaire 'SPOMENIK' van fotograaf JAN KEMPENAERS zegt dat het een uiting is van  'conceptueel documenteren' en dat deze foto's  'plaatsbeschrijvende portretten van echt bestaande dingen' zijn die 'een onvervalst gevoel van complexiteit oproepen en ons suggestief appelleren aan absurde (buitenaardse) taferelen'.
[eigen vertaling van de in het Engels gestelde tekst naar het Vlaams, één van de officiële talen - naast het Frans en het Duits - van het Koninkrijk België].

Als we deze artistieke abacadabra onder een nuchter vergrootglas bekijken blijkt er feitelijk niet veel anders te worden gezegd dan enerzijds enkele waarheden als een koe ( 'plaatsbeschrijvende portretten van echt bestaande dingen' ) en anderzijds een hoop verzinsels als virtuele vruchten van auto-suggestie, inbeelding en verbeelding 'in het hoofd' van curator Inge Henneman ( 'onvervalst gevoel van complexiteit die suggestief doet appelleren aan absurde buitenaardse taferelen' ).
Laten we toch eens  gewoon en eerlijk nuchter erkennen dat - als er hier al sprake zou zijn van een reëel fysiek ervaarbaar gevoel van complexiteit die appelleert aan buitenaardse taferelen - dit NIET wordt opgewekt door de fotografische afbeeldingen ( = lineair optische projecties) die fotograaf Jan Kempenaers met zijn technische camera heeft gemaakt maar door de realiteit der dingen zelf, namelijk door de 'spomenik' sculpturen die materieel in het reële landschap zijn ingeplant. Anders gezegd: als de 'spomeniks' al enige 'artistieke waarde' zouden hebben, dan is dit de eerste en de uitsluitende  verdienste van de ontwerpers van deze 'spomenik' sculpturen en van hen die ze in welbepaalde landschapsomgevingen van het voormalige Yougoslavië hebben ingeplant. De enige verdienste van fotograaf Jan Kempenaers is dan dat hij (sommige van) deze 'installatie-kunstwerken' fotografisch 'waarheidsgetrouw' en technisch-compositorisch perfect in beeld heeft gebracht en vastgelegd, beelden die ook maatschappelijk-cultureel dienstig kunnen zijn als historisch document. Nog anders en meer algemeen gezegd: het is niet omdat een fotograaf met een foto apparaat een fotografische afbeelding maakt van een' kunstwerk' (bv. van artistieke sculpturen, architecturale constructies en vormgevingen, artistieke installaties, design creaties, muur graffiti...) dat hij/zij hiermee zelf ook een 'kunstwerk' heeft gecreëerd en op basis hiervan meent te mogen veronderstellen 'kunstenaar' te zijn geworden. Het is een veel voorkomend misverstand en een 'zelfvervullend bijgeloof' in de mondaine werelden van de fotografie en blijkbaar dus ook in de nog mondainere magische werelden van 'kunst curatoren'.

Hedendaagse 'KUNST CURATOREN' zijn een soort zelfverklaarde 'filosofen' (vooral sofisten en adepten van de antroposofie) die - zonder in staat te zijn om enige op valabele, verifieerbare en toepasbare criteria steunende omschrijving van 'kunst' te kunnen geven - zonder blikken of blozen durven beweren dat fotografie 'kunst' is en dat welbepaalde door hen uitverkoren fotografen 'kunstenaars' zijn en hun foto's 'kunstwerken'. Dit steunt op een redenering uit het ongerijmde waarvan de enige zekerheid is dat ze tot ongerijmdheden leidt. Dat geldt ook voor BOZAR kunst curator Vanhaecke en zijn 'beyond the document' tentoonstelling, waar hij zonder blikken of blozen stelt dat 'de kunstfotografie een documentair-maatschappelijk vernis heeft gekregen' zonder te kunnen zeggen en precies uit te leggen wat 'kunst' is of wat  precies aan 'iets' de eigenschap en de eigenheid van 'kunst' verleent. Zolang kunst curator Vanhaecke het antwoord hierop schuldig blijft is en blijft zijn stelling een ongerijmdheid, is en blijft fotografie gewoon fotografie en géén 'kunst', zijn en blijven alle met een foto apparaat gefabriceerde foto's - wel dan niet bestreken met een laagje artistieke vernis - technische (apparaat) documenten en géén 'kunstwerken. Hierop is (filosofisch) maar één uitzondering mogelijk, nl. indien men zou aannemen dat alles, maar dan ook alles 'kunst' is, ja dan zijn volgens de leer der predicatenlogica, de prepositie- en axioma logica, de booleaanse algebra en de leer der verzamelingen ook alle met alle foto apparaten gefabriceerde foto's 'kunst' en wordt al wie fotografeert door deze simpele daad zelve ook automatisch 'kunstenaar'. Het reëel waarneembaar verschil tussen zo'n filosofisch bedachte nieuwe 'kunstfoto' en een ouderwetse echte 'documentfoto' zal echter NIHIL zijn en blijven. Op die manier kan 'kunst' dus in geen geval bij machte zijn om in de vaart der mensheid een positieve bijdrage te leveren aan de Vooruitgang. Maar - God weet - misschien is deze tegen-de-vooruitgang eigenschap nog wel het meest wezenlijke kenmerk en de belangrijkste 'functie' van Kunst?

De Grote Duitse Joseph Heinrich BEUYS, één van de 'Godfathers' van de hedendaagse Lelijke Kunsten, intieme jeugdvriend ook van onze Grote Belgische Hoet, wist daar eerder al méér van, al was het maar omdat hij bij machte was om van ALLES, maar dan ook van alles, 'kunst' te maken. U moge van mij verwachten dat ik over deze geniale 'filosoof' op deze blog te gelegener tijd nog méér kunstige bedenksels zal plaatsen.


22 augustus 2011

OBRA DEL ARTISTA : APPEL APPÉL

21 augustus 2011

OBRA DEL ARTISTA : DE VRAAG / LA CUESTIÓN / LA QUESTION / DIE FRAGE

 
 

MIJN GRATIS VRAAG IS WAAROM KUNST GALERIES ZOVEEL GELD DURVEN VRAGEN VOOR ANDERMANS VRAGEN ?

VAN DE 'HOET BEKAERT GALLERY' MOET IK ALLESZINS GEEN ANTWOORD OP MIJN GRATIS VRAAG VERWACHTEN AANGEZIEN DEZE ONDERNEMING HOOG GESPECIALISEERD IS IN HET VERKOPEN VAN DURE VRAGEN, NIET IN HET GEVEN VAN GRATIS ANTWOORDEN.

IK HEB HET BEGREPEN, DENK IK DAN IN HET SIMPELSTE ENGELS :

ART IS JUST A SIMPLE QUESTION OF HOW TO MAKE BIG MONEY VERY SIMPLY!
 
 

OBRA DEL ARTISTA : DECONSTRUCTIE / DESCONSTRUCCIÓN

20 augustus 2011

'BEYOND THE DOCUMENT' FOTOGRAAF (2) : ARNO RONCADA

De webstek van ARNO RONCADA is momenteel buiten werking wegens 'updating'. Ik moge verhopen dat deze 'Vlaamse' fotograaf bij de opfrissing/actualisering van zijn webstek er ook aan denkt dat het presenteren van zichzelf en zijn werk in de Nederlandse taal (eventueel aangevuld met een vertaling in het Engels en desgevallend ook nog in het Frans, het Duits en - waarom niet - zelfs in het Spaans) alleen maar van zelfrespect en van respect voor zijn (Vlaamse) gemeenschap en haar (Nederlandstalige) leden kan getuigen. Als we het hier ook even over 'kunst' mogen hebben, dan ben en blijf ik ervan overtuigd dat de 'kunst' en de 'kunstwerken' die de kunstenaar produceert en uiteraard ook met een publiek communiceert in de eerste plaats bedoeld zijn voor de leden van de cultuur- en dus ook de taalgemeenschap waartoe de kunstenaar behoort of wil behoren. In die zin is 'internationale' kunst een fictie, hoogstens een met veel ambitie en talent na te streven nobel maar onbereikbaar ideaal. Als 'kunst' daarentegen gelijk gesteld wordt met één van de verhandelbare produkten uit de verzameling van alle verhandelbare produkten, dan kan 'kunst' naar believen over de wereldbol verscheept, versleept, gesleten en versjacherd worden. Sinds 'kunst' in en door de hallucinogene Warhol 'factory' werd herleid en geherdefinieerd tot een willekeurig produkt uit de mondiale verzameling van alle produkten, is 'kunst' inderdaad een internationaal verhandelbaar, uitwisselbaar en verwisselbaar banaal produkt met een exlusieve merknaam geworden. Gecombineerd met de ongelimiteerde (re)produktiecapaciteit van het medium fotografie, het fotografisch analoog procédé (inzonderheid het kant-en-klaar polaroid procédé) en het gemak van de zeefdruk kon de handel in 'kunst' alleen maar internationaler en winstgevender worden. Aldus geschiedde terwijl het enkel nog wachten was op de  internationaal nog méér renderende techniek van de digitale (foto)beeld captatie en de ongebreidelde mogelijkheden inzake doe-het-zelf manipulatie, de reproductie en de verspreiding van zogenaamde 'originele kunstwerken'.
Ik ga wachten tot de webstek van ARNO RONCADA terug operationeel is om - naar mijn persoonlijke inschatting- na te gaan of zijn fotowerk zou kunnen getuigen van een 'nieuwe manier van kijken', zoals BOZAR curator Vanhaecke vooropstelt. Het ziet er - naar mijn intuitief aanvoelen - nu al naar uit dat deze 'fotograaf' een "adept van het concept" is, een soort apparaat-filosoof, iemand die meent dat men met een foto aparaat en dus ook in de taal van dit foto apparaat zowel een filosofisch tractaat kan 'schrijven' als een verhaal kan 'filmen' . Ik vrees dat het 'menen' sterker zal blijken te zijn dan het feitelijk resultaat. We zullen later wel lezen en zien...opperde de blinde.

OBRA DEL ARTISTA : DESORIENTACIÓN /DESORIENTATIE / DÉSORIENTATION / DESORIENTIERUNG 
 

19 augustus 2011

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( combinación / combinatie ) : SPOREN VAN EEN CONSUMPTIEMAATSCHAPPIJ / HUELLAS DE UNA SOCIEDAD DE CONSUMO / TRACES D'UNE SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION / SPUREN EINER KONSUMGESELLSCHAFT(voor een groter beeld : klik op de afbeelding)18 augustus 2011

'BEYOND THE DOCUMENT' FOTOGRAAF (1) : HERMAN VAN DEN BOOMVia bovenstaande webschakel komt U op de webstek van de Belgische fotograaf HERMAN VAN DEN BOOM, webstek die uiteraard volledig in het Engels is gesteld, de lingua franca van de internationaal vertakte artistieke commercie en bijhorende 'networking'. De hedendaagse 'kunst' bestaat er blijkbaar vooral in 'zichzelf te kunnen verkopen' waarbij de 'naam' de hoofdzaak en het geproduceerde produkt een bijzaak is. Het gros van de hedendaagse 'kunst' is fundamenteel niets méér dan een vorm van 'personal management' mét winstoogmerk. Kaas, Lijmen, Boorman en Laarmans in de tiende macht. Emanatie van bedrieglijke schijn en negatie van wat Kunst hoort te zijn. De bedenkingen  die ik ter zake hier neder schrijf, hebben een algemene strekking zonder dat deze specifiek van toepassing hoeven te zijn op de fotograaf Herman van den Boom. 

Via de webstekknop (pijltje) 'NEWS' kan U het fotowerk - ingedeeld in thema's of reeksen - van Herman van den Boom selecteren en bekijken.
Ik vind het fotowerk van deze Belgische fotograaf - in zijn algemeenheid genomen -  interessant omdat het getuigt van een sterk vermogen en een passionele gedrevenheid om de wereld (fotografisch) visueel-vormelijk te benaderen, te verkennen, te analyseren en te 'becommentariëren'. Dat doet deze fotograaf - doorheen het geheel van zijn fotografisch 'oeuvre' - op heel diverse wijzen, puttend uit een onmiskenbaar rijke kennis van diverse fotografische 'stijlen' en optische beeldcompositietechnieken. Uit zijn beelden spreekt ook een subtiel gevoel voor humor ingebed in een mild kritische kijk op de leefomgeving in diverse maatschappelijke contexten. In zijn fotografische beelden kan ik evenwel nergens concrete aanwijzingen of elementen ontwaren die zouden wijzen op of getuigen van een bijzondere  'nieuwe manier van kijken'. Integendeel, vooral zijn recent fotowerk en in het bijzonder de themareeks 'ARCADIA REDESIGNED' vindt rechtstreeks grond en wortels in de fotografische visies en 'vogues' die in het begin van de jaren '50 van de vorige eeuw  in de USA opgang maakten. WILLIAM EGGLESTON en STEPHEN SHORE zijn daar de meest bekende vertegenwoordigers van.
Conclusie : het fotowerk van de Belgische fotograaf Herman van den Boom is  vormelijk compositorisch en soms (vooral als thema reeksen) ook inhoudelijk wel interessant en het zien waard maar onderscheidt zich verder in niets van gelijkaardig fotografisch werk van vele andere Belgische fotografen. De 'nieuwe manier van kijken' die curator Vanhaeke van de BOZAR tentoonstelling 'BEYOND THE DOCUMENT' in dit fotowerk meent te zien berust op een artistieke 'fata morgana' en is hoe dan ook zo oud als de straat van de geschiedenis van de fotografie.

FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFIE ( situación / situatie ) : HET LEVEN WAS EEN FEEST / LA VIDA ERA UNA FIESTA / LA VIE ÉTAIT UNE FÊTE / DAS LEBEN WAR EIN FEST


...ET MAINTENANT ?