WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


20 augustus 2011

'BEYOND THE DOCUMENT' FOTOGRAAF (2) : ARNO RONCADA

De webstek van ARNO RONCADA is momenteel buiten werking wegens 'updating'. Ik moge verhopen dat deze 'Vlaamse' fotograaf bij de opfrissing/actualisering van zijn webstek er ook aan denkt dat het presenteren van zichzelf en zijn werk in de Nederlandse taal (eventueel aangevuld met een vertaling in het Engels en desgevallend ook nog in het Frans, het Duits en - waarom niet - zelfs in het Spaans) alleen maar van zelfrespect en van respect voor zijn (Vlaamse) gemeenschap en haar (Nederlandstalige) leden kan getuigen. Als we het hier ook even over 'kunst' mogen hebben, dan ben en blijf ik ervan overtuigd dat de 'kunst' en de 'kunstwerken' die de kunstenaar produceert en uiteraard ook met een publiek communiceert in de eerste plaats bedoeld zijn voor de leden van de cultuur- en dus ook de taalgemeenschap waartoe de kunstenaar behoort of wil behoren. In die zin is 'internationale' kunst een fictie, hoogstens een met veel ambitie en talent na te streven nobel maar onbereikbaar ideaal. Als 'kunst' daarentegen gelijk gesteld wordt met één van de verhandelbare produkten uit de verzameling van alle verhandelbare produkten, dan kan 'kunst' naar believen over de wereldbol verscheept, versleept, gesleten en versjacherd worden. Sinds 'kunst' in en door de hallucinogene Warhol 'factory' werd herleid en geherdefinieerd tot een willekeurig produkt uit de mondiale verzameling van alle produkten, is 'kunst' inderdaad een internationaal verhandelbaar, uitwisselbaar en verwisselbaar banaal produkt met een exlusieve merknaam geworden. Gecombineerd met de ongelimiteerde (re)produktiecapaciteit van het medium fotografie, het fotografisch analoog procédé (inzonderheid het kant-en-klaar polaroid procédé) en het gemak van de zeefdruk kon de handel in 'kunst' alleen maar internationaler en winstgevender worden. Aldus geschiedde terwijl het enkel nog wachten was op de  internationaal nog méér renderende techniek van de digitale (foto)beeld captatie en de ongebreidelde mogelijkheden inzake doe-het-zelf manipulatie, de reproductie en de verspreiding van zogenaamde 'originele kunstwerken'.
Ik ga wachten tot de webstek van ARNO RONCADA terug operationeel is om - naar mijn persoonlijke inschatting- na te gaan of zijn fotowerk zou kunnen getuigen van een 'nieuwe manier van kijken', zoals BOZAR curator Vanhaecke vooropstelt. Het ziet er - naar mijn intuitief aanvoelen - nu al naar uit dat deze 'fotograaf' een "adept van het concept" is, een soort apparaat-filosoof, iemand die meent dat men met een foto aparaat en dus ook in de taal van dit foto apparaat zowel een filosofisch tractaat kan 'schrijven' als een verhaal kan 'filmen' . Ik vrees dat het 'menen' sterker zal blijken te zijn dan het feitelijk resultaat. We zullen later wel lezen en zien...opperde de blinde.

Geen opmerkingen: