WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


6 juni 2011

'VERTALEN' MET 'BING' : CUCURRUCUCU of als U zou willen weten waarover het (in uw moedertaal) NIET gaat.

Hieronder staat in duizendvoudig gehandicapt, onmogelijk 'Nederlands' gedrukt wat de automatieke 'Bing Translater' brouwt van de Spaanse tekst van mijn lievelingsliedje ' CUCURRUCUCÚ PALOMA ' (zie en hoor dit op mijn blog in de welkomst rubriek 'welkom/bienvenido').

Dat kan je zelfs geen 'Nederlands met haar op' meer noemen, dit is gewoon een bos Binghaar besprenkeld met een beetje Nederlands. Zelfs als je geen gebenedijd woord Spaans zou kennen, zal je er méér van 'verstaan' als je gewoon gevoelsmatig naar de Spaanse woorden / tekst luistert / kijkt. Vertaalmachines zullen ooit wel eens veel aankunnen, behalve dan echt vertalen naar andere talen. Mensentaal (geschreven en gesproken) en machines zullen elkaar nooit echt verstaan omdat gesproken en geschreven mensentalen steunen op een - in principe onvertaalbaar - cultureel-sociologisch erfgoed dat enkel in uiterst complexe en variabel te interpreteren semantische 'beelden' te vatten en te begrijpen valt. Daarom kan zelfs het dikste woordenboek niet 'vertalen' wat woorden en - nog minder - zinnen in een bepaalde mensentaal in een bepaalde socio-culturele communicatieve context betekenen of kunnen betekenen.
Toch heb ik hieronder zelf een poging gedaan om de Spaanse woorden en zinnen van mijn lievelingsliedje ' CUCURRUCUCÚ PALOMA ' - wondermooi poëtisch muzikaal vertolkt door de Braziliaanse artiest CAETANO VELOSO in de film 'HABLE CON ELLA' ('praat met haar') van de Spaanse regisseur PEDRO ALMODÓVAR  - om te zetten in een Nederlandstalig (poëtisch getint) taalsemantisch betekenis equivalent (zie tekst in 't rose naast het compleet onzinnig Bing Brouwsel).

Taal noot:  voor Nederlandstaligen die hun eerste stappen zetten in het leren van de Spaanse taal, kan mijn onderstaande 'vertaling' absoluut geen referentiepunt zijn dat hen zou kunnen van dienst zijn bij een primaire structurele verkenning van de Spaanse taal en grammatica, integendeel zelfs! Dit is trouwens een euvel van vele 'hippe' taal leerboeken en cursussen die direct beginnen met zogezegd vlotte Nederlandse vertalingen van Spaanse zinnen en teksten. Niets dat het taal leer rendement meer schaadt dan dat. Goede omzettingen in de moedertaal kunnen slechts zinvol gebeuren nadat men een vrij grondig inzicht heeft verworven in de lexicale, idiomatische, grammaticale en semantische structuren en mechanismen van de taal die men aanleert. Dit geldt uiteraard des te meer voor literaire / poëtische teksten dan voor - laat ons zeggen - de weerberichten op een Spaanstalige televisiezender.

Ze zeggen dat in de nacht                         Er wordt verteld dat hij 's nachts,
niet meer was hij pure cry;                        eenzaam in een zee van tranen,
ze zeggen dat niet eten,                             vergleed in oeverloos gezuip
Hij was niet meer pure nemen.                  en niets meer at.

Ze zweren dat het dezelfde sky                 Men zweert bij God dat zelfs de hemel  
huiverde te horen hun huilen,                    bevend brak bij zo veel schrijnend
hoe het leed                                               uitgeschreeuwd verdriet,
en zelfs in zijn dood was hij belt haar:      gekweld door onvervuld verlangen
                                                                   naar haar die hij tot in de dood aanbad:


Ay, ay, zong ay, ay, ay,                            Ay, ay ....zong hij
Ay, ay, kreunen ay, ay, ay,                       Ay, ay ....jammerde hij
Ay, ay, zong ay, ay, ay,                            Ay, ay ... zong hij

dodelijke passie stierf.                              van onblusbare passie stierf hij
                         

Op een trieste duif                                    Maar zie, vroeg in de morgen al, lokt
zeer ochtend die u zal zingen                   met een triestig lied een treurend duifje
                                                                  jou naar 't stil geworden nedrig huisje
naar de één cottage                                   met z'n klapdeurtjes, onbewogen, zij aan zij
met zijn brede puertitas;
                          
Ze zweren dat dit duif                               Bezwerend fluistert men dat                        
Het is niets meer dan zijn ziel,                  dit duifje niets anders is dan zijn ziel
u nog verwachten                                      die ongelukkig dolend verder treurt en
om terug te keren de ellendige.                 nog steeds op haar wacht...

Cucurrucucú paloma, cucurrucucú don't cry.      Cucurrucucu, m'n lieve duifje toch,
                                                                             hou op met dat verdrietig wenen.
De stenen ooit, paloma,                                       Hoe zouden stenen immers ooit       
Wat gaan ze om te weten van de liefde?             kunnen begrijpen wat gevoelens
                                                                             van Liefde zijn?
Cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú paloma, nu u don't cry

Ik nodig U uit om hierna (nogmaals) te kijken en te luisteren naar dit schitterend Mexicaans (volks)liedje zoals het door de schitterende Braziliaanse artiest (componist-uitvoerder-zanger-polyglot-geëngageerde wereldburger) CAETANO VELOSO schitterend vertolkt wordt in de eveneens schitterende film 'HABLE CON ELLA' ('praat met haar') van de al even schitterende Spaanse regisseur PEDRO ALMODÓVAR :


Geen opmerkingen: