WELKOM / BIENVENIDO


MAG IK ME VOORSTELLEN MET EEN LIEDJE?

¿PERMITE QUE ME PRESENTE CON UNA CANCIÓN?


MI CANCIÓN MUY PREFERIDA:

CUCURRUCUCÚ PALOMACUCURRUCUCÚ PALOMA, NO LLORES

(LIEF DUIFJE MIJN, WAAROM AL DIE TRAANTJES DIJN?)

Dicen que por las noches
no más se le iba en puro llorar;
dicen que no comía,
no más se le iba en puro tomar.
Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto,
cómo sufrió por ella,
y hasta en su muerte la fue llamando:
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
ay, ay, ay, ay, ay gemía,
Ay, ay, ay, ay, ay cantaba,
de pasión mortal moría.
Que una paloma triste
muy de mañana le va a cantar
a la casita sola con sus puertitas de par en par;
juran que esa paloma
no es otra cosa más que su alma,
que todavía espera a que regrese
la desdichada.
Cucurrucucú paloma,
cucurrucucú no llores.
Las piedras jamás, paloma,
¿qué van a saber de amores?
Cucurrucucú, cucurrucucú, cucurrucucú,
cucurrucucú, cucurrucucú,
paloma, ya no le llore
EIGEN VERTALING EN NADERE INFO OVER DIT LIEDJE:


18 februari 2014

"SYNTAX OF DUTCH": VERVOLG (voor wie voldoende Engels kent)

Onze taal, het Nederlands, wordt thans van onder tot boven, tot op het bot, tot in de kleinste vezel, 'wetenschappelijk' ontkleed en ontleed binnen het raam en in het kraam van het uitsluitend in het Engels aangeklede project TAALPORTAAL, uitsluitend ten pleziere en ten gerieve van een internationaal genootschap van uitsluitend in het Engels communicerende taalgeleerden, waarvan de meesten geen letter, geen jota Nederlands verstaan noch snappen. Dit kan bijna niets anders betekenen dan dat die uitsluitend in het Engels communicerende taalgeleerden van oordeel zijn dat zij in geschriften die in de Nederlandse taal of in gelijk welke andere mensentaal zijn gesteld, met hun wetenschappelijke taal-bril universeel wetenschappelijke 'taal-dingen' kunnen zien en begrijpen waarvan geen enkele 'gewone' gebruiker of moedertaalspreker van het Nederlands of van gelijk welke andere mensentaal, ook maar enig benul, laat staan kennis zou kunnen hebben. Het lijkt er dan ook op dat die uitsluitend in het Engels communicerende taalgeleerden pretenderen ernstig op zoek te zijn naar de universele wortels, naar de moleculen, de atomen en de atomaire partikels gemeenschappelijk aan alle menselijke talen, naar de wetenschappelijk onbetwistbare elementaire bouwstenen waarmee men in het laboratorium van de (voorlopig?) uitsluitend in het Engels communicerende taalgeleerden gelijk welke bestaande mensentaal 'wetenschappelijk' kan decoderen en desgevallend hercoderen, ja zelfs compleet nieuwe, 'wetenschappelijk' verantwoorde talen kan distilleren of synthetiseren. U voelt het natuurlijk al aankomen, die uitsluitend in het Engels communicerende taalgeleerden werken naarstig aan een oplossing voor het gigantische probleem en het groteske falen van de huidige generatie VERTAAL-MACHINES en meteen ook aan een oplossing voor het kostenplaatje van commerciële bedrijven allerhande die thans nog een beroep moeten doen op bekwame vertalers-tolken-van-vlees-en-bloed, op de échte talenkenners, de échte taalgeleerden die - op het moment dat de uitsluitend in het Engels communicerende taalgeleerden-wetenschappers in hun laboratorium het eeuwenoude mensenwoord "heureka!" zouden kunnen uitkraaien - hun dierbaar werk, hun waardigheid en hun inkomen dreigen te verliezen. Ik ben er evenwel van overtuigd dat de uitsluitend in het Engels communicerende taalgeleerden er nooit zullen in slagen ook maar één stapje verder te geraken dan de boorden van hun unisono in het Engels gestelde en voor de 'gewone mens' totaal onbegrijpelijke 'wetenschappelijke' schrijfsels, ja zelfs niet zullen tippen aan de enkels van ZAMENHOF, een échte taalgeleerde, die reeds in 1887 met de 'logische' mecano-structuurtaal ESPERANTO dé planetaire oplossing meende gevonden te hebben: hij droomde, maar hij droomde tenminste oprecht, onbaatzuchtig en in elk geval was en is het resultaat van zijn droom, zijn denkwerk en zijn onderzoek véél concreter, voelbaarder, efficiënter en vooral veel menselijker en maatschappelijk nuttiger dan wat het huidige uitsluitend in het Engels communicerende pretentieuze internationaal genootschap van 'wetenschappelijke taalgeleerden' met zijn op commerciële baten en op mens-verslindende MACHINES gerichte project ooit zou kunnen bereiken!
Over het ESPERANTO taal-systeem, over het ESPERANTO en zijn eventueel vermogen als universeel (of Europees) gemeenschappelijk communicatie vehikel, over zijn bedenker en zijn volgers, over de geschiedenis, de evolutie, de stand van zaken en de vooruitzichten van het ESPERANTO, volgt later op deze blog of op een aparte blog meer informatie.

Geen opmerkingen: